شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 255 مورخ 2/12/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پنجاه پنجمین جلسه شورا (فوق العاده )در مورخ 2/121/94 شب یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

 پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر و تسلیت بمناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه(س) از حضور اعضای محترم شورا ، شهردار الوند و مشاور مالی شورا آقای ترابی تقدیر و تشکر نمودند .

در ابتدای جلسه جناب آقای رفائی نژاد دستور بررسی بودجه سال 95 شهرداری را در دستور کار قرار داده و پس از بحث و گفتگو مقرر گردید در جلسات بعدی تصمیم گیری گردد .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 7050 مورخ1/12/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تفکیک ارزش افزوده ملک آقای سید حسن گل پرست و شریک به شماره پرونده 15753 به نشانی الوند، جاده بویین زهرا،  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 7028 مورخ 1/12/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای محمدحسین حسین پور به شماره پرونده 9026 با عنایت به تصویر صورتجلسه به شماره 6739 مورخ 6/10/94  به نشانی الوند، خیابان شهید بهشتی ، جنب نمایندگی سایپا محمدخانی، ذیل برنامه 301 پروژه تملکات سطح شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- نامه شماره 7027 مورخ 1/12/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای رجب خطمی به شماره پرونده 9027 با عنایت به تصویر صورتجلسه به شماره 8093 مورخ 26/11/94  به نشانی الوند، خیابان شهید بهشتی ، جنب نمایندگی سایپا محمدخانی با اعتباری ، ذیل برنامه 301 پروژه تملکات سطح شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- نامه شماره 7029مورخ 1/12/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای علی نورایی به شماره پرونده 9028 با عنایت به تصویر صورتجلسه به شماره 8090 مورخ 26/11/94  به نشانی الوند، خیابان شهید بهشتی ، جنب نمایندگی سایپا محمدخانی ، ذیل برنامه 301 پروژه تملکات سطح شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- پیشنهاد شماره 3669 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر ، مطالعه کامل راهکارهای واگذاری قانونی سالنهای ورزشی مجموعه ورزشی امام علی(ع) به هیاتهای ورزشی فعال و مربوطه با حفظ حق و حقوق شهرداری و با نگهداری مجموعه توسط هیاتهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

6- پیشنهاد شماره 3670 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر لایربی و ترمیم اساسی کانال انتهای کوچه خطمی که فاضلاب و آبهای سطحی بخشی از شهر به آن منطقه ارسال می شود و همچنین اصلاح معبر و کوچه شهید سلطانیان در خیابان شهید بهشتی که به علت داشتن پیاده روی بزرگ رفت و آمد ماشینها به سختی امکان پذیر می باشد بصورت اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

7- پیشنهاد شماره 3671 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر ، مناسب سازی یک دستگاه اتوبوس یا میدل باس یا مینی بوس جهت معلولان شهر الوند و ناحیه شهری نصرت آباد (480 نفر معلول شهر الوند و نصرت آباد) مانند نمونه موجود در شهر قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد  برای اقدامات بعدی به سازمان اتوبوسرانی شهر الوند ارسال گردید .

8- پیشنهاد شماره 3672 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر ، نصب سرعت گیر در تقاطع خیابانهای اصلی زمین های رجبی به بلوار امام (ره) برای پیشگیری از حوادث رانندگی با توجه به شکایت شهروندان ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به شهرداری جهت پیگیری در کمیته ترافیک ارسال گردید .

9- پیشنهاد شماره 3673 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر انجام عملیات عمرانی جهت ترمیم و بازسازی جداول و حذف جوی آب و اجرای آن به صورت تک جدول و کانیو مورد درخواست ساکنین خیابان شهید خطمی در خیابان شهید مطهری ،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

10- پیشنهاد شماره 3674 مورخ 2/12/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر اتلاف آنی سگهای ولگرد در ناحیه شهری نصرت آباد با توجه به شکایت مکرر شهروندان ،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

 11- تعداد 8 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز ، پیمانکار خدمات شهر ، پیمانکار فضای سبز شهرداری الوند و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .