شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 252 مورخ 25/11/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پنجاه دومین جلسه شورا در مورخ 25/11/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  وقت بخیر   از حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نمودند .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6884 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به باشگاه ورزشی مبارز بمبلغ 50.000.000 ریال با توجه به اتمام اعتبار نقدینگی و عدم تحقق بودجه ، مطرح و با مبلغ 25.000.000 ریال با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 6887 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به تیم فوتبال کشاورز جهت هزینه ایاب و ذهاب به مسابقات کشوری بمبلغ 12.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17  با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

3- نامه شماره 6885 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز در اختیار قرار دادن سالن یادگار امام (ره) به هیئت مکتب الزهرا (س) و منظور نمودن مبلغ 810.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده17 به حساب کد درآمدی 4204 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 6882 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به آقای علیرضا رستمی عضو انجمن نخبگان بمبلغ 1.500.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 6881 مورخ 24/11/94 موضوع درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به دو تن از تکواندو کاران استان به نام آقایان حامد اصلانی و محمد اصلانی جهت شرکت در مسابقات بین المللی تکواندو به مبلغ 5.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 3544 مورخ 25/11/94 انجمن خیریه گل نیلوفر موضوع : درخواست مساعدت جهت تهیه آذوقه شامل (گوشت ، مرغ ، ماهی ، بنشن ، برنج ، شیرینی ، شکلات ، پوشاک و کفش  و…)به تعداد           250 نفر از اعضای تحت پوشش  ، مطرح و با نظر مساعد به شهرداری ارسال گردید .

7- پیشنهاد شماره 3556 مورخ 25/11/94 چند تن از اعضای شورا مبنی بر تصویب پرداخت مبلغ 60میلیون تومان به کمیسیون فرعی مبارزه با مواد شهرستان البرز جهت جمع آوری معتادین متجاهر و با توجه به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان تاکنون و درخواست ارسال لایحه توسط شهرداری بمبلغ 20میلیون تومان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . مراتب جهت بررسی و تنظیم لایحه به شهرداری ارسال گردید.

8- پیشنهاد شماره 3557 مورخ 24/11/94 چند تن از اعضای شورا مبنی بر انعقاد قرارداد با یکی از اعضای شورای اسلامی ( طبق دستورالعمل نحوه و میزان حق حضور اعضای شورای اسلامی و نحوه دریافت حقوق یا حق الزحمه اعضای تمام وقت) ، در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ازدحام مراجعات مردمی جهت حضور در ساعات اداری در دفتر شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

9- نامه شماره 6693 مورخ 17/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله الوند و نصرت آباد به پیمانکار با مبلغ 41.000.000.000 ریال در یکسال  با توجه به حجم عملیات بر پایه تعداد کارگری و ماشین آلات و …  ، مطرح و با مبلغ 35.000.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید :

 1- رفت و روب روزانه تمامی مناطق ذکر شده در قرارداد از لحاظ کیفی

2- تخلیه و تمیز کردن روزانه تمامی مناطق جمع آوری زباله در سطح شهر

3- شستشوی مکانیزه تمامی سطلهای زباله مخصوصاً فصول گرم سال (15 اردیبهشت تا 15 مهرماه) هر ساله جهت جلوگیری از بوی تعفن و سرایت بیماریهای مربوطه بهداشتی

4- ارسال ماهانه لیست کارگران با ذکر تعداد افراد از لحاظ کمی به دفتر شورای اسلامی شهر

1-4- تعداد کارگران الوند 70 نفر نصرت آباد 26 نفر

2-4- جهت نظارت ماهانه ارسال لیست ماشین آلات با ذکر شماره خودروها (الوند 9 دستگاه ، ناحیه شهری نصرت آباد 4 دستگاه) به شورای اسلامی شهر

5- برگزاری مناقصه مجزا برای مجموعه الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

6- جانمایی مناسب سطل های زباله با تعداد مشخص در دو مجموعه الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

7- پیش بینی محل کار (دفتر کار) در الوند یا ناحیه شهری نصرت آباد

8- بکارگیری حداقل 2 نفر نیروی تحصیل کرده (فوق دیپلم) در الوند و نصرت آباد بعنوان ناظر

9- استفاده از امکانات شهرداری و لحاظ نمودن در مبلغ قرارداد

10- پیش بینی اعمال جریمه در مواقع عدم رعایت موارد ذکر شده فوق در قرارداد

10- تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .