شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 250 مورخ 18/11/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پنجاهمین جلسه شورا در مورخ 18/11/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس قدمی نایب رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  وقت بخیر و تبریک ایام الله دهه فجر از حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نمودند.

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5725 مورخ 06/10/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور هزینه کرد و پرداخت مبلغ 2.752.919.400ریال بابت صورت وضعیت شماره 6514 مورخ 30/9/94 خرید آسفالت از شرکت تولید بتن و آسفالت کاسپین موضوع قرارداد شماره 1625 مورخ 17/3/93 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 با توجه به بستن حسابهای سال 93  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 6598 مورخ 11/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 5.000.000 ریال به آقای سید محمد عندلیبی جهت شرکت در مسابقات کشوری در رشته هاپ کی دو از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و با پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت.

3- نامه شماره 6136 مورخ 23/10/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست بررسی و اعلام نتیجه در خصوص طرح بازگشایی ادامه خیابان یادگار امام(ره) با طرح پیشنهادی در نقشه پیوستی در قالب پاور پوینت و عکس که می بایست در تقاطع بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان 26 متری شهید کرمی مرتبط گردد در حالیکه در طرح جامع مغایر با طرح پیشنهادی می باشد  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- نامه شماره 6790 مورخ 18/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی بمبلغ 12.000.000 ریال به کانون مداحان و شاعران آیینی شهرستان البرز از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. و مقرر گردید مداحان ناحیه شهری نصرت آباد نیز لحاظ گردد .

5- نامه شماره 6685 مورخ 15/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 3.400.000 ریال بابت هزینه کفن و دفن مرحومه خانم مهین صادقی نیارکی مددجوی تحت پوشش کمیته امداد از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 و منظور کردن به حساب کد 3204 و 4202   ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 118/ ش مورخ 6/10/94 سازمان آتش نشانی شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری فاز دوم پروژه احداث ساختمان ستاد آتش نشانی تا مرحله تکمیل اسکلت فلزی و اجرای سقف با ترک تشریفات مناقصه به شرکت ساختمانی طرح گستر رواق برابر با آنالیز پیوستی با ضریب پلوس 02/1 مورد تایید ناظر پروژه و مسئول محترم عمران  ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

7- نامه شماره 55 مورخ 18/11/94 مدیر محترم دبیرستان هیات امنایی شهید مطهری (دوره ی اول) موضوع : درخواست مجوز در اختیار قراردادن سالن تالار شهر جهت تقدیر از دانش آموزان ممتاز علمی ، ورزشی، فرهنگی ، هنری، فعالین نماز و تلاش آفرینان در تاریخ 17/12/94  از ساعت 15 الی 30/16  بصورت رایگان، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

8- نامه شماره 3181/33194 مورخ 19/10/94 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان البرز موضوع : درخواست در اختیار قرار دادن یک واحد ساختمان شهرداری جهت استقرار و سکونت حجت الاسلام سید جلال حسینی میرمحمدی ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان البرز تا تکمیل ساختمان اداره تبلیغات اسلامی ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

9- نامه شماره 6817 مورخ 18/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست بررسی و صدور مجوز در خصوص صورتجلسه تنظیمی فی مابین شهرداری و سپاه ناحیه البرز مبنی بر احداث مجموعه ورزشی در شهر الوند واقع در ضلع شرق بلوار سیکاب جنب اراضی کوی توحید (اراضی حاج امیر) بمساحت 8000مترمربع ظرف مدت یکسال ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. و مقرر گردید در صورت امکان در ناحیه شهری نصرت آباد انجام شود .

10- پیشنهاد شماره 3443مورخ 18/11/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر صدور مجوز تفویض اختیار به شهردار محترم در خصوص کمک و مساعدت مالی به خانواده های محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان البرز با معرفی نامه از ادارات مذکور جهت هزینه کفن و دفن از طریق ماده 17 بدون ارسال به شورای اسلامی جهت توجه و تکریم شهروندان محترم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مراتب به شهرداری ارسال گردید.

11- پیشنهاد شماره 3444مورخ 18/11/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر نصب بنرها در فضاهای مناسب شهری توسط روابط عمومی شهرداری جهت جلوگیری از پاره کردن بنرها توسط افراد معلوم الحال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مراتب جهت اقدام لازم به شهرداری ارسال گردید.

12- نامه شماره 5525 مورخ 26/09/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز اجرای کف پوش سالن معلولین و سالن فوتسال امام علی(ع) بمبلغ 3.600.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 از طریق مناقصه عمومی و پادار نمودن مبلغ 1.600.000.000 ریال در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و  با مبلغ 2.000.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید 50% هزینه نصب تخفیف داده شود .

13- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز،  کمیته امداد شهرستان البرز، اداره بهزیستی شهرستان البرز ، و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .