شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 243 مورخ 27/10/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و چهل و سومین جلسه شورا در مورخ 27/10/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیراز حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5640 مورخ 1/10/94 شهرداری موضوع : درخواست مجوز واگذاری بازار روز به افراد واجد شرایط پس از اخذ قیمت پایه کارشناسی و از طریق برگزاری مزایده عمومی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به بدهی پیمانکار قبلی مجدداً از بکارگیری نامبرده خودداری گردد .

2- نامه شماره 6081 مورخ 21/10/94 شهرداری موضوع : درخواست مجوز مساعدت مالی به هیئت مکتب الزهرا(س) به مبلغ 4.000.000 ریال جهت چاپ بنر در مراسمات محرم و صفر از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

3- نامه شماره 5946 مورخ 16/10/94 شهرداری موضوع : درخواست صدور مجوز کاهش میزان نرخ کرایه تاکسی بی سیم ، جهت ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و اصل مشتری مداری و درخواست رانندگان تاکسی بی سیم ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

4- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند و سازمان اتوبوسرانی ، کمیته امداد شهرستان البرز و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .