شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 242 مورخ 22/10/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و چهل و دومین جلسه شورا در مورخ 22/10/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیراز حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند و آقایان مهندس باقری سرپرست  معاونت فنی و شهرسازی و احمدپور مسئول املاک شهرداری الوند تقدیر و تشکر نمودند .

در ابتدای جلسه آقای رفائی نژاد خواستار برگزاری منظم و شرکت به موقع همه اعضای کمیسیونهای چهارگانه شورا شده و بر تشکیل یک کمیسیون بهداشتی و درمانی در اسرع وقت جهت بررسی بعضی از مسایل بهداشتی اصرار داشتند .

در ادامه جلسه آقایان مهندس باقری و آقای احمدپور توضیحات مختصری در خصوص طرح بازگشایی خیابان یادگار امام و نحوه تملک املاک برابر قانون و مقررات شهرداری و اولویتهای موجود به اعضای شورا ارایه نمودند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5800 مورخ 9/10/94 شهرداری موضوع : درخواست مجوز انعقاد قرارداد اجاره جهت راه اندازی دکل مخابراتی رایتل واقع در بلوار 22 بهمن، خیابان فجر ، نبش فجر 3 ، جنب دکل همراه اول با اجاره بهای ماهیانه 7.000.000 ریال با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مدت 3سال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید برای سالهای آتی بین 15 الی 20 درصد افزایش یابد .

2- نامه شماره 5998 مورخ 17/10/94 شهرداری موضوع : پیشنهاد وصول عوارضات قانونی املاک ساخته شده مربوط به قبل از سال 70  که فاقد مجوز ساخت می باشند بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در راستای مساعدت با مالکین جهت اخذ استعلامات آب و برق و گاز و نقل و انتقال  مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

3- نامه شماره 6068 مورخ 20/10/94 شهرداری موضوع : درخواست واگذاری متراژ ملک مازاد (پخی زمینهای متعلق به شهرداری به مالکین همجوار) از طریق ترک تشریفات و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به مصوبه سازمان مسکن و شهرسازی که در آن مقدار پخی زمینها از 5 متر به 3 متر کاهش یافته است ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 5608 مورخ 30/9/94 شهرداری موضوع : درخواست مجوز پرداخت مبلغ 2.660.772.016 ریال به شرکت پایا بنا راه بابت صورت وضعیت ماقبل قطعی پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد موضوع قرارداد شماره 3941 مورخ 10/6/93 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 5753 مورخ 6/10/94 موضوع درخواست مجوز واگذاری پروژه کمربندی غربی شهر الوند به شرکت سازندگی انصار با اعتباری بالغ بر 000/000/000/150 ریال از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 بودجه سال 1395  با قیمت 42/1 درصد پلوس نسبت به فهرست بهای راه وباند  سال 1394 و ضریب بالاسری 2/1 و ضریب منطقه ای 5% و تجهیز کارگاه به صورت مقطوع 000/000/200/1 ریال ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- تعداد 25 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند و ادارات شهرستان البرز ارسال گردید .