شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 235 مورخ 24/9/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و سی وپنجمین جلسه شورا در مورخ 24/9/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیراز حضور آقای شهردار و اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5185/11 مورخ 09/08/94 فرمانداری محترم شهرستان البرز در رابطه با مغایرت به بندهای 1 و 4 صورتجلسه شماره 216 مورخ 19/7/94 ، که جوابیه به شرح ذیل تهیه و مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي به فرمانداری ارسال گردید. (تفاهم نامه مورد اشاره (در بند یک) (تفاهم نامه) مبادله شده با شرکت سازندگی انصار) قرارداد انجام پروژه عمرانی نبوده و هیچگونه بار مالی نداشته است تا ردیف اعتباری برای آن تعریف شود و در صورتی که مقرر گردد با تصویب شورای محترم اسلامی شهر پروژه های مندرج در تفاهم نامه وضعیت اجرایی داشته باشد طی قرارداد مالی جداگانه و با تامین اعتبار لازم و با رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های مالی شهرداریها قرارداد تنظیم و در اجرای بند 14 ماده 76 قانون شوراهای اسلامی کشور و اصلاحیه های بعدی از طرف شهرداری پیشنهاد خواهد شد . (در رابطه با بند 4) صورتجلسه شماره صدرالاشاره و موضوع پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر در رابطه با ساماندهی دستفروشان هیچگونه ارتباطی به ماده 68 قانون شهرداریها ندارد) .

2- نامه شماره6330/11 مورخ 22/9/94 فرمانداری محترم شهرستان البرز درخصوص مغایرت به بندهای 1 و 3 و4 صورتجلسه شماره 228 مورخ 1/9/94 ، که جوابیه به شرح ذیل تهیه و مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي به فرمانداری ارسال گردید.  ((در خصوص بند 1) مصوبه شرکت افرا راه آرش ، این مصوبه برای تکمیل پروژه بوده که قبلاً توسط شرکت مذکور به مبلغ 35.956.050ریال از شورا اخذ مجوز نموده و صرفاً برای ادامه و تکمیل تاسیسات ورزشگاه که وابسته به قسمت قبلی پروژه بوده ، می باشد . (درخصوص بند 3) درصد تعیین شده برای تفکیک زمینها در داخل محدوده حداکثر 42 درصد و شامل زمینهای بلاتکلیف و از این تاریخ به بعد اعمال خواهد شد .

(در خصوص بند 4) بند پایانی که صرفاً با نظر مساعد می باشد و در صورت داشتن بار مالی از طرف شهرداری لایحه شده و جهت اخذ مجوز به شورا ارسال و به ریز در صورتجلسه نوشته می شود) .

 3- بازگشت به نامه شماره6329/11 مورخ 22/9/94 فرمانداری محترم شهرستان البرز در خصوص  مغایرت به بندهای 1 و 2 و 4 و 6 صورتجلسه شماره 227 مورخ 26/8/94 ، که جوابیه به شرح ذیل تهیه و مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي به فرمانداری ارسال گردید. ((در خصوص بند 1) مکان کانون بازنشستگان در شورای دوره سوم مصوبه داشته و این زمین به قیمت منطقه ای فروخته خواهد شد. با توجه به اینکه نهاد غیردولتی عمومی بوده و از قشر زحمتکش و سرمایه های شهر الوند و نصرت آباد می باشد . (در خصوص بند 2) درصد تعیین شده برای تفکیک زمینهای در داخل محدوده حداکثر 42 درصد و شامل زمینهای بلاتکلیف بوده و از این تاریخ به بعد اعمال خواهد شد . (در خصوص بند 4) ساخت مسجد از طرف اعضای محترم شورا برای شهردار محترم پیشنهاد گردیده و با توجه به وظیفه شهرداری برای تامین زمین سرانه های مذهبی ، لایحه ای را جهت تامین به صورت رایگان در اختیار مسکن و شهرسازی (در صورت امکان) و یا با هماهنگی خیرین برای ساخت مسجد در دو محله کوی پزشکان و مسکن مهر که فاقد مکان مذهبی می باشند به شورای شهر جهت تصویب ارسال نمایند . (در خصوص بند6) بند پایانی که صرفاً با نظر مساعد    می باشد و در صورت داشتن بار مالی از طرف شهرداری لایحه شده و جهت اخذ مجوز به شورا ارسال و به ریز در صورتجلسه نوشته می شود . )

4- تعداد  16  فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند و بانک ملت شعبه شهرصنعتی ، آموزشگاه قلم چی و بیمه خدمات درمانی ارسال گردید.