شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 234 مورخ 22/9/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و سی وچهارمین جلسه شورا در مورخ 22/9/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس قدمی نایب رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیراز حضور آقای شهردار و اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 –  نامه شماره 5394 مورخ 22/09/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری از طریق مناقصه عمومی به نسبت 50% کارفرما و 50% سهم کارکنان به شرکتهای بیمه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2-  نامه شماره 5408 مورخ 22/09/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به هیئت تکواندو شهرستان البرز جهت شرکت کردن تیم میثاق و امید در لیگ استانی به مبلغ 15.000.000 ریال از محل اعتبارات خدمات شهری ماده 16 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3-  نامه شماره 5403 مورخ 22/09/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به مبلغ 10.000.000ریال جهت هوشمندسازی دبیرستان حضرت سکینه (س) با توجه به درخواست مدیر دبیرستان از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- تعداد  7 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، دفتر موقوفه حاج محمدحسین خزانه ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی ارسال گردید.