شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 228 مورخ 1/9/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا در مورخ 1/9/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام وخسته نباشید از حضور اعضای محترم شورا و شورای دانش آموزی مدرسه ام ابیها و معاونت کمیته امداد امام (ره) و مسئول محترم کتابخانه های عمومی شهرستان البرز تقدیر و تشکر نمودند.

 در ابتدای جلسه آقای رفائی نژاد رئیس شورای اسلامی شهرالوند ضمن خیر مقدم و تبریک هفته بسیج و تبيين وظايف شوراهای اسلامي شهراظهار داشت: شوراهای دانش آموزی فرصت بسیار خوبی را فراهم نموده تا از این طریق بتوان مطالبات دانش آموزان را در مدارس و حتی در سطح شهر و کشور پیگیری کرد.

اعضای شورا ضمن تاکید بر ایجاد روحیه و انگیزه در دانش آموزان افزودند: استفاده مناسب از فرصتها است که می تواند موفقیت در پی داشته باشد برگزاری جلسات با روسای شوراهای دانش آموزی و ارائه ی پیشنهادات مناسب وپیگیری آن خواسته اعضای شورای اسلامی شهر الوند است که با همت دانش آموزان در رسیدن به آن، امیدواریم بزودی محقق شود.

همچنین اعضای شورا در پایان خاطر نشان کردند: در ارتباط دوسویه ودر فضای همکاری وتفاهم است که دانش آموزان می توانند مشاوران خوبی برای شورا ها ی اسلامی شهر یا روستا باشند.

در ادامه این جلسه یکی از نمایندگان شورای دانش آموزی به نکته نظرات خود در خصوص اهداف تشکیل شورای دانش آموزی پرداخته و مشکلاتی که در مدارس با آنها مواجه هستند را مطرح و خواستار توجه بیشتر مسئولین به ویژه اعضای شورای شهر شدند.

 در  ادامه این نشست مربیان پرورشی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای محترم شورای اسلامی شهر، هدف از تشکیل شورای دانش آموزی را تحکیم و تعمیق ارزشها، تکریم علمی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان، تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی عنوان نموند.

شایان ذکر است آقای دکتر صحرایی قائم مقام و معاون توانمندسازی و آقای فرهادی معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان البرز نیز در این مراسم حضور داشتند و طی سخنانی به اهداف و برنامه های کمیته امداد در شهرستان البرز پرداختند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه های شماره 4725 مورخ 18/08/94 و 1731 مورخ 06/04/94 موضوع درخواست صدور مجوز صورت وضعیت اضافه کارکرد شرکت افراراه آرش در خصوص قرارداد شماره 2615 مورخ05/02/91 پروژه تکمیل سالن ورزشی شهرالوند به مبلغ 35.956.050 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی هزینه و پرداخت نماید مطرح ومورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4737 مورخ 18/08/94 موضوع درخواست صدور مجوز واگذاری پروژه پیاده روسازی معابر غرب بلوار معلم با کف پوش به سازمان همیاری شهرداریها ، به صورت خرید کف پوش و اجرا به صورت مجزا به صورت پیمانی با مصالح با اعتباری بالغ بر 9.850.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها طبق قیمت های مقطوع به سازمان همیاریهای استان پس از کسر کسورات قانونی هزینه و پرداخت نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-  نامه شماره 4336 مورخ 03/08/94 موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تملک ملک آقایان حسن و اصغر قدیانی قطعه زمینی به مساحت 50600 مترمربع واقع در الوند اراضی غرب بلوار معلم پلاک ثبتی 2107 و 2106 فرعی از پلاک 15 اصلی و واگذاری زمین معوض از اراضی تفکیکی شهرداری در غرب بلوارمعلم شهر الوند به نسبت مساحت کلی اراضی مالکین بصورت 37درصد خالص مسکونی و 5 درصد  خالص تجاری سهم مالکین در جلسه مطرح و با تملک ملک مذکور و واگذاری 5 درصد خالص تجاری سهم مالکین از محل اراضی مالک 37%مسکونی درضلع غربی مجتمع ادارات شهرستان البرز از زمینهای مجتمع ادارات (حدود 90 قطعه) و مابقی از سایر اراضی تفکیکی شهرداری در غرب بلوارمعلم شهر الوند با صلاحدید شهردار، محترم مورد موافقت قرار گرفت ، ضمناً در صورت عدم امکان تأمین قسمت عمده زمین ( حدوداً 90 قطعه) معوض قدرالسهم مالکین از اراضی شهرداری واقع در ضلع غربی سایت مجتمع ادارات شهرستان موضوع جهت تصمیم گیری مجدد به شورای شهر ارجاع گردد.

4- درپایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، اداره کار و رفاه اموراجتماعی شهرستان البرز ارسال گردید.