شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 227 مورخ 26/8/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و هفتمین جلسه شورا در مورخ 26/8/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام وخسته نباشید از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4867 مورخ 24/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز نسبت به واگذاری یک قطعه زمین از اراضی تفکیکی شماره 72 به مساحت 300 مترمربع با قیمت منطقه ای به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران البرز مطرح ومورد موافقت قرار گرفت ومقرر گردید کل مصوبات قبلی کانون مذکور کان لم یکن تلقی و اجرای این کار در اسرع وقت انجام گیرد.

2-  پیشنهاد شماره 2544 مورخ 26/08/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر اختصاص و ( واگذاری دو قطعه زمین در محل جنب مسکن مهر با تولیت مسکن و شهرسازی و کوی پزشکان با تولیت امام جمعه و خیرین )با توجه به قانون برنامه توسعه پنجم که شهرداری را موظف نموده تا در شهرکهای جدید احداث زمین جهت ساخت مسجد اختصاص دهد مطرح، مراتب جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردید.

3 – نامه شماره 4731 مورخ 18/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز پرداخت حق سنوات به مدت دو ماه به ازای هر سال به آقای غلامحسین غلامی  مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

4- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، ، شرکتهای فیروز ، ایران چسب ارسال گردید.