شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 225 مورخ 19/8/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا در مورخ 19/8/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا  و شهردار محترم تقدیر و تشکر نمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4779 مورخ 17/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص حل مشکل آب و تعریض جاده نیرو محرکه به استناد صورتجلسه مورخ 26/07/94  فرمانداری محترم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4735 مورخ 18/8/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر خرید کف پوش جهت سالن فوتسال مجموعه ورزشی امام علی (ع) و سالن معلولین و جانبازان با اعتباری بالغ بر 000/000/600/1 ریال با احتساب کسورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده از طریق مناقصه عمومی از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، کمیته امداد ، شرکتهای خوشخواب ، ایران چسب ارسال گردید..