شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 224 مورخ 17/8/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا در مورخ 17/8/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشید و عرض تسلیت شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت امام زین العابدین (ع) از حضور اعضای محترم شورا  و شهردار محترم و معاونت محترم شهرداری آقای ذاکری و مهندس امامی مدیرعامل محترم شرکت شهرصنعتی تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدای جلسه برای بررسی وضعیت فاضلاب ناحیه شهری نصرت آباد و علی رغم پیگیریهای متعدد از جانب شهرداری و شورای اسلامی شهر هنوز اقدام خاصی از طرف مسئولین محترم آب و فاضلاب شهرستان و استان صورت نگرفته است .

لذا مجدداً موضوع مطرح شد و مقرر گردیدکه با پیگیری جدی شورای اسلامی شهر اقدام لازم صورت پذیرد.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4607 مورخ 13/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع به نشانی الوند ، کوی پزشکان ، قطعه تفکیکی شماره 71 به صورت رایگان به مدت 99 سال شمسی با حفظ مالکیت شهرداری به شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز به منظور احداث پایگاه بهداشتی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4701 مورخ 17/8/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اجرایی نمودن توافقات بین شهرداری و آقای حسن محمدی نودهی به نشانی الوند ، اراضی غرب بلوار معلم پلاک ثبتی 4377 فرعی از پانزده اصلی به مساحت 30/50275 مترمربع به استناد سند کلی و جنوبی صورتجلسه کمیته فنی شهرداری مورخ 15/11/92 به شماره 26180 موضوع پرونده کلاسه 910242 شعبه دوم حقوقی البرز و اجراییه شماره 93104228402000171 مورخ 28/7/93 در خصوص گذشت آقای حسن محمدهی نودهی به 13000 مترمربع و پیگیری تأیید طرح تفکیک توسط شهرداری از راه و شهرسازی استان قزوین به منظور تعیین تکلیف واگذاری تعداد 78 قطعه تفکیکی کامل از زمینهای تفکیکی نامبرده در حق السهم مالک و نیز واگذاری تعداد 12 قطعه تفکیکی از محل زمینهای شهرداری در مکان دیگر به شماره قطعات 1) 60 ؛ 2) 70 ؛ 3)80؛ 4)125 از اراضی تفکیکی یحیی پور به +5) +4 جعفری پور +146 سیدغفار +6)18 جعفری پور +122 سیدغفار +7) 4 جعفری پور +88 سیدغفار +8)26 تعاونی مسکن شهرداری +293 تعاونی مسکن شهرداری (فاز یک ) +10)604 تعاونی مسکن شهرداری +11)190 تعاونی مسکن شهرداری +12)9 دادگستری +44 نفره در کل به مساحت 1865 مترمربع با تعیین تکلیف قطعات ناقص مسکونی و نیز تأمین الباقی کسری که مالک ظرف مدت سه ماه توسط واحد فنی شهرسازی از طریق کمیسیون ماده 5 جهت تغییر کاربری از درمانی به مسکونی و ملزم شدن مالک به نقل و انتقال کلیه ……….. اسناد قدرالسهم شهرداری حاصل از تفکیک (30/50275 مترمربع ) و اعلام قطعی و منجز مالک نسبت به زمین 13000 مترمربع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3 پیشنهاد شماره 2455 مورخ 17/08/94 چند تن از اعضای محترم شورای اسلامی شهر الوند مبنی بر انتقال مجروحین تصادفات شهر الوند و نصرت آباد توسط مرکز فوریتهای پزشکی به بیمارستانهای قزوین مطرح و به تصویب رسید ، مراتب جهت اقدام لازم به دانشگاه علوم پزشکی استان ارسال گردید.

5- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، کمیته امداد ،شرکتهای خوشخواب ، ایران چسب ارسال گردید.

 

 .