شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 222 مورخ 10/8/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و دومین جلسه شورا در مورخ 10/8/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشید از حضور اعضای محترم شورا  و شهردار محترم تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدای جلسه آقای شهردار در خصوص ساماندهی دستفروشان و ماشین های میوه فروش در استقرار آنها در جاهای تعیین شده تأکید داشتند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4163 مورخ 25/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری پروژه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهر الوند و نصرت آباد با اعتباری بالغ بر 000/000/500/7ریال طبق قیمت مشروحه به صورت مقطوع بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح از طریق آیین نامه مالی شهرداری از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 به سازمان همیاری استان قزوین به شرح ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

* -جارو کردن ، تمیز کاری و در صورت نیاز استفاده از کمپرسور بادی در سطحی که قیرپاشی مورد نیاز است به همراه تهیه ی قیر و حمل و پخش ماشینی قیر بصورت پریمکت به میزان 2/1 کیلوگرم در مترمربع حدود 35000 مترمربع از قرار هر مترمربع حدود 28900 ریال

*- جارو کردن ، تمیز کاری و در صورت نیاز استفاده از کمپرسور بادی در سطحی که قیرپاشی نیاز      می باشد به همراه تهیه ی قیر و حمل و پخش قیر ماشینی بصور تک کت به میزان 4/0 کیلوگرم در مترمربع حدود 160000مترمربع از قرار هر مترمربع 13500 ریال

*- حمل و پخش آسفالت (19-0) یا (13-0) حدود 21500 تن از قرار هر تن 259000 ریال

*- تهیه و اجرای بیس به همراه آبپاشی و کمپک (100-95) درصد تراکم حدود 1000 متر مکعب از قرار هر متر مکعب 389000 ریال

*- تراش آسفالت به مقدار حدود 10.000 مترمربع به ضخامت متوسط (10-7) سانتیمتر) از قرار هر مترمربع در یک سانت 6000 ریال مجموعاً 7500*8*1000 مجموعاً 600.000.000 ریال

2- نامه شماره 4514 مورخ 10/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری پروژه خرید و اجرای آسفالت بلوار ولایت حد فاصل فلکه ی امام علی(ع) تا تقاطع جاده بویین زهرا و قزوین با اعتباری بالغ بر 22.000.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3نامه شماره 4388 مورخ 05/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص پرداخت هزینه پژوهشهای میدانی و آزادسازی تپه باستانی بلوار خلیج فارس بابت هزینه کارشناسی مبلغ 500.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 پروژه تعریض خلیج فارس مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- نامه شماره 4461 مورخ 09/08/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز باتوجه به درخواست سازمان اتوبوسرانی الوند مبنی بر واگذاری خودرو وانت مزدا به شماره 198ب18-ایران79 ، با قیمت پایه کارشناسی از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به سازمان اتوبوسرانی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5نامه شماره 4164 مورخ 25/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری ترمیم جداول سطح شهر و اصلاح نهرها و پلها با اعتباری بالغ بر 7.000.000.000 ریال با قیمت 2% مینوس نسبت به فهرست بها راه و باند سال 94 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح و با مبلغ 200.000.000 ریال تجهیز کارگاه از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 به سازمان همیاری از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6نامه شماره 4165 مورخ25/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری پروژه لکه گیری ترمیم و پیاده روسازی معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد با اعتباری بالغ بر 000/000/000/4 ریال طبق آیتم های مشروحه ذیل از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها بدون پرداخت تعدیل ومابه التفاوت مصالح به سازمان همیاری استان قزوین مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید.

حمل و پخش آسفالت (19-0 ) و ( 13-0 ) حدود 6700 تن از کارخانه­ی و شرکت آسفالت کاسپین واقع در روستای شترک با فاصله­ی حدود km 30 از قرار هر تن 260000ريال

جاروب کردن و تمیز کردن سطح قیر پاشی به همراه تهیه­ی قیر پریمکت (حدود 2/1 کیلوگرم در متر   مربع ) از قرار هر گیلو گرم 29500 ريال حدود 32000 متر مربع

جاروب کردن و تمیز کردن سطح قیر پاشی به همراه تهیه­ی قیر تک کت ( حدود 5/0 کیلوگرم در متر مربع حدود 18000 مترمربع )  از قرارهر کیلو گرم 12500 ريال .

خاکبرداری و کندن ترانشه ، تخریب آسفالت و در صورت وجود تخریب بتن حمل آن به خارج از محدودی مجاز حدود km 30 ( جایگاه محمد آباد ) حدود 1700 متر مکعب از قرار هر متر مکعب 240،000ريال .

تهیه­ی حمل و پخش بیس ( اساس ) با دانه بندی ( 25-0 ) به همراه کمپک با استفاده از غلطک نیمه سنگین و در صورت نیاز غلطک سنگین حدود 12500 متر مکعب از قرار هر متر مکعب 34800 ريال .

تهیه ، حمل و پخش زیر اساس ( مخلوط با دانه بندی ( 50-0 ) حدود 1250 متر مکعب از قرار هر متر مکعب238800 ريال .      

7نامه شماره 4018 مورخ 21/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص خرید تعداد 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری با اعتباری بالغ بر 1.500.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

8- نامه شماره 3559 مورخ 23/07/94 سازمان اتوبوسرانی موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر الوند از طریق فراخوان عمومی  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

9– در پایان تعداد 23 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، سازمان تامین اجتماعی ، پیمانکارخدمات شهر ناحیه شهری نصرت آباد و شهرالوند و فضای سبز ، شرکتهای ایران چسب ، افرابافت ، البرزدارو ارسال گردید.

 .