شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 220 مورخ 3/8/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیستمین  جلسه شورا در مورخ 3/8/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام از حضور اعضای محترم شورا  و مهندس ذاکری معاونت محترم شهرداری تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدای جلسه آقای مهندس ذاکری  توضیحاتی در خصوص کارهای در حال انجام  ارائه نمودند و به سئوالات در خصوص بعضی از مشکلات موجود در سطح شهر پاسخ دادند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4288 مورخ 30/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر اجرای پروژه احداث فازاول کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد با اعتباری بالغ بر 000/000/000/2 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات سال 94 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4297 مورخ 30/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر راه اندازی بازارچه محلی عرضه موادغذایی به آدرس الوند روبروی جهادکشاورزی را با 23 مغازه به مدت یکسال شمسی با مبلغ اجاره ماهیانه 10.000.000 ریال برای کل بازارچه جهت عرضه مواد غذایی به آقای مهدی دیانتی واگذار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید پس از اخذ استعلامات لازم از اداره جات بهداشت ، اصناف و … اقدام گردد.

3 پیشنهاد شماره 2139 مورخ 19/07/94 چند تن از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص طرح خرید خدمت پزشکی با بیمارستان دکتر رحیمیان و دو مورد پیشنهاد خطاب به رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل مطرح و به تصویب رسید.

  • خدمات سرپایی هم تحت پوشش خرید خدمت پزشکی قرار بگیرد.
  • اعلام آمادگی مدیریت شهری شهردار و شورای اسلامی شهر الوند جهت واگذاری زمین بابت ساخت بیمارستان1000 تختخوابی.

4– درپایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، شرکتهای گازکنترل ، و ایران چسب ، ارسال گردید.

 .