شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 219 مورخ 28/7/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و نوزدهمین  جلسه شورا در مورخ 28/7/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا  شهردار محترم تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدای جلسه آقای شهردار توضیحاتی در خصوص کارهای در حال انجام  ارائه نمودند و به سئوالات در خصوص بعضی از مشکلات جواب دادند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 4210 مورخ 27/07/94 موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر اجرای پروژه آماده سازی زمینهای موقوفه از اراضی تفکیکی زمینهای شلویری حدود 5 هکتار با اعتباری بالغ بر 000/000/000/6 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 30300 از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به سازمان همیاری شهرداریهای قزوین بر اساس 2% مینوس نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 94 و با ضریب بالاسری 20/1  و 5% ضریب منطقه ای و به مبلغ 000/000/200 ریال تجهیز کارگاه واگذار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4211 مورخ 27/07/94 موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت بلوار ولایت حدفاصل فلکه امام علی (ع) تا تقاطع جاده بویین زهرا و قزوین  با اعتباری بالغ بر 000/000/000/22 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 30300 از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها طبق قیمت مشروحه ذیل  به سازمان عمران شهرداری قزوین واگذار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

* خرید آسفالت از طریق سازمان عمران به مقدار حدود 12000 تن قیر از قرار هرتن 1.450.000 ریال .

* خرید و اجرای اندود سطحی تک کت با قیر 250mc به مقدار 96400 مترمربع به ازای هر متر مربع 21.600 ریال.

 * حمل و پخش آسفالت به مقدار حدود 12000 تن قیر از قرار هرتن 156.000 ریال .

3– در پایان تعداد 27 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، سازمان بهزیستی و اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز ، سازمان بهزیستی استان قزوین ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، شرکتهای نستله ، البرز دارو و بهداشتی فیروز ، ارسال گردید.

 .