شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 217 مورخ 21/7/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و هفدهمین  جلسه شورا در مورخ 21/7/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا  و آقایان مهندس خواجه وند مسئول رایانه و عباس یوسفی سرپرست خدمات شهر شهرداری تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدای جلسه میهمانان توضیحاتی در خصوص کارهای واحد مربوطه ارائه نمودند و به سئوالات اعضاء جواب دادند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 3846 مورخ 12/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد با نیروی انتظامی جهت همکاری با نیروهای سدمعبر و پلیس ساختمان به ازای هر ساعت 70.000 ریال به مدت 10220 ساعت به مدت یکسال شمسی جمعاً به مبلغ 715.400.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات  شهری ماده  5 براساس ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- پیشنهاد شماره 2161 مورخ 21/07/94 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص استقرار نیروی انتظامی در زمان تعطیلی مدارس در شهر الوند و نصرت آباد در محلهای مربوطه مطرح و به تصویب رسید.

3– در پایان تعداد 27 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند، بخشداری شهر الوند ، فرمانداری ، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ، شبکه بهداشت و اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، شرکتهای ایران چسب و پاکشو ، پیمانکار خدمات شهر – فضای سبز شهرداری الوند ارسال گردید..