شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 215 مورخ 14/7/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پانزدهمین  جلسه شورا در مورخ 14/7/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا  تقدیر و تشکر نمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1نامه شماره 3838 مورخ 11/07/94شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز واگذاری 4 قطعه زمین با توجه به عدم فروش املاک مزایده ای در سه نوبت در سال 93و دونوبت در سال 94 به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده جمعاً به مبلغ 6.483.123.500 ریال برای بدهی سازمان به پیمانکار ساختمان ستاد آتش نشانی (شرکت طرح گستر رواق) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

* قطعه A8 کوی امامت به مقدار 160/3

* قطعه 973 (زمینهای مهدوی ) به مقدار37/208

* قطعه 35 (زمینهای داودی ) به مقدار6/159

* قطعه 36 (زمینهای داودی ) به مقدار6/159

2– در پایان تعداد 24 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،  بانک ملت شعبه شهرصنعتی، اداره راهنمایی و رانندگی ، شرکتهای سندان ایرانیان – راستی کارالبرز بهداشتی فیروز ایران چسب و پاکشو ، پیمانکار خدمات شهرو مدیرکل انجمن کتابخانه های استان ارسال گردید.

  • در ادامه اعضای محترم شورا خواستار تسریع در روند رسیدگی حل مشکل به زمین های افشار و سهمیه شهرداری و اسناد آن در دفاتر ثبت و اسناد شدند.

.