شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 210 مورخ 29/6/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و دهمین  جلسه شورا در مورخ 29/6/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره 3212 مورخ 14/06/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اجرای روشنایی بلوار ولایت (فلکه امام علی (ع) تا تقاطع جاده ورودی و خروجی الوند به بویین زهرا و قزوین)  مبنی بر واگذاری پروژه موصوف به شرکت ماد نیروی غرب پیمانکار شرکت توزیع برق استان قزوین از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 از طریق ترک تشریفات مناقصه مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گردید به صورت مناقصه محدود اقدام گردد.

2- نامه شماره 3546 مورخ 28/06/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اجرای پروژه لکه گیری ، ترمیم و پیاده روسازی معابر سطح شهرالوند و نصرت آباد از طریق آیین نامه مالی ماده 19 قوانین شهرداری طبق قیمت مقطوع به شرکت تولید وبتن و آسفالت کاسپین واگذار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به اولویت های ذیل در ناحیه شهری نصرت آباد اقدام گردد:

  • خیابان شش متری کمربندی طالقانی.
  • لکه گیری تقاطع شهیدرجایی و شهیدبهشتی.
  • آسفالت کوچه 17 رسالت یا جهاد .
  • لکه گیری کوچه ی رجایی 2 .
  • لکه گیری خیابان پانزده خرداد و بلوار ولیعصر (عج).

3- نامه شماره 3547 مورخ 28/06/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص بخشش اجاره مغازه کانون بازنشستگان به مدت 4 سال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 هزینه و به حساب درآمد منظور نماید  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- در پایان تعداد 22 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،  بانک ملت شعبه شهرصنعتی، کمیته امداد (ره)، شرکت ایران چسب ، پیمانکار محترم خدمات شهر ، شرکت کیتون ، شرکت شهرصنعتی ، شرکت گرانول قزوین و سازمان اتوبوسرانی ارسال گردید.

 .