شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 201 مورخ 1/6/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و یکمین  جلسه شورا در مورخ 1/6/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و صبح بخیر و فرا رسيدن هفته دولت كه يادآور خاطرات شهيدان رجايي و باهنر مي باشد را تبريك گفته و خواستار انجام وظيفه در راستاي راه آن شهيدان شدند .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره 2812 مورخ 28/05/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص امکان وضع و اخذ عوارض از بانک ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی با عنوان عوارض بهای خدمات کسب و پیشه و حرفه با کد درآمدی 1403 و به ماخذ 5 درصد سود سالیانه و با اختیار دریافت علی الحساب ماهیانه برقرار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 2814  مورخ 28/05/94 شهرداری موضوع درخواست مجوز مبنی بر مبلغ 1.500.000 ریال برای تالارشهر و مبلغ 1.000.000 ریال برای تالارشهرشهید آوینی علاوه بر میزان اجاره بهاء بر حسب زمان به عنوان عوارض بهای حق ورود به تأسیسات شهرداری با کد درآمدی 4204 از تمام دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت گردد مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

3- در پایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،  بانک ملت شعبه شهرصنعتی،اداره بهزیستی شهرستان البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف: –.