شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 185 روز یکشنبه مورخ 31/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هشتادو پنجمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 24/3/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكرنمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره  1499 مورخ 25/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوزدر خصوص مزایده اجاره مکان استقرار وسایل بازی پارک ملت به مدت 5 سال و هرسال با 10% افزایش با قیمت پایه کارشناسی 12.000.000 ریال مطرح و با توجه به ضمائم پیوست در دو برگ و  30 بند که ممهور به مهر شهرداری و شورا است مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره1759/11 مورخ 24/03/94 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص تصویر نامه شماره 21324 مورخ 23/12/94 معاون محترم عمران و توسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور منضم به ضمایم مربوطه در خصوص امکان وضع و اخذ عوارض از بانک ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی مطرح و مقرر گردید شهرداری طی لایحه ای مبلغ عوارض بانک ها را با توجه به نامه پیوستی مشخص کرده و به دفتر شورا جهت بررسی ارسال دارند.

3- نامه شماره1631/11 مورخ 19/03/94 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص بند 1 صورتجلسه شماره 177  مورخ 05/03/94 موضوع پرداخت هزینه اجرای پروژه ها به صورت60% نقد و40% زمین مسکونی از املاک شهرداری و جهت گیری شهرداری به درآمدهای ناشی از فروش اموال غیرمنقول و برنامه ریزی شهرداریها به منظور تقویت سهم درآمدهای پایدار به به علت ضرورت اجرای پروژه ها و عدم تحقق بودجه در طول سالهای اخیر از جمله ارزش افزوده و برآورد صحیح آن عدم فروش زمین در سالهای گذشته و همچنین رویه ی موردنظر در سطح شهرداریها انجام پذیرفته است.

4- نامه شماره 4548/42/59 مورخ 27/03/94 مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری قزوین در خصوص قانون رفع موانع تولید ماده 59 قانون مذکور با توجه به پیوست نامه به شرح ذیل به صورت پیشنهاد ارسال می گردد.

  • عوارض نقدی با تخفیف لحاظ گردد.
  • عوارض به صورت اقساط با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار
  • در مورد کاربریهایی که مهلت قانونی آن به پایان رسیده شهرداری طبق مصوبه اقدام به صدور پروانه نماید.

5- نامه شماره 1265 مورخ 12/03/94 موضوع درخواست صدور مجوز استقرار دکه مطبوعاتی به نشانی نصرت آباد به پیوست به آقای وحید اکبرزاده مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

6- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت پاکشو ،شرکت نیرو محرکه، ستاد دیه استان ، فرماندار محترم شهرستان البرز ، كميته امداد امام (ره) ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و امام جمعه محترم شهرستان البرز ،بانک ملت شعبه الوند ، بانک ملی شعبه بلوار22بهمن الوند ، شرکت کاشی و سرامیک الوند ، کمیته امداد امام (ره) شهرستان البرز ، فرمانده محترم سپاه شهرستان البرز و فرمانده محترم سپاه استان ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .