شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 184 روز سه شنبه مورخ 26/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هشتادو چهارمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 26/3/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشيد از حضور بموقع اعضاي شورا تقدير و تشكرنمودند.

در ابتدای جلسه آقای مهندس خواجه وند مسئول واحد رایانه شهرداری که به جلسه دعوت شده بود توضیحاتی در خصوص سامانه ی 137 شهرداری و دلایل فعال نبودن آن و عدم جوابگویی مسئولین به سامانه و پیشنهاداتی در مورد خریداری سیستم های جدید یارانه ای به اعضای شورا ارئه نمودند.

سپس آقای مهندس حسنی در خصوص موضوع پیمانکاران فضای سبز و خدمات شهر و نیروهای مورد استفاده مطالبی به سمع نظر شورا رسانده و خواستار نظارت دقیق از طرف شهرداری و سرپرستان مربوطه شدند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 1219 مورخ 10/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر پرداخت صورت وضعیت قرارداد به شماره 10185 مورخ 25/12/93 در خصوص ساخت و نصب پلاک کدپستی توسط اداره پست استان قزوین به مبلغ 450.000.000 ریال با توجه به بستن حسابهای سال 93 و ارایه تفریغ بودجه از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی هزینه و پرداخت نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 1522 مورخ 26/03/94 موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست امام جمعه محترم شهرالوند جهت رفاه حال روزه داران و نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نسبت به نصب داربست برای سایبان به مبلغ 25.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 5 وظیفه خدمات شهری  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- پیشنهاد شماره980 مورخ 26/3/94 چندتن از اعضای شورا موضوع واریزمابقی مبلغ موجود در ماده 17 بودجه مصوب سال 94 به  حساب کمیته امداد امام (ره) شهرستان البرز با توجه به دراختیار داشتن نیروی متخصص تحت امر در اختصاص به افراد واجد شرایط و مستحق مطرح و به تصویب رسید.

4- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت پاکشو ،شرکت نیرو محرکه، شرکت کاشی پارس ، شرکت نخ البرز ، بیمارستان رحیمیان ، كميته امداد امام (ره) ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و شرکت کف پوش ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .