شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 182 روز یکشنبه مورخ 24/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هشتادو دومین  جلسه اصلی شورا در مورخ 24/3/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشيد از حضور بموقع اعضاي شورا تقدير و تشكرنمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره  1401 مورخ 20/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تخصیص زمینی جهت احداث کلینیک تخصصی به صورت واگذاری حق انتفاع 10 ساله با قابلیت تمدید به شرح ذیل به تصویب رسید.

*- 1500 متر مربع از قطعه زمینی به مساحت 6000 مترمربع با کاربری فضای سبز که طی قرارداد حق انتفاع به مدت 5 سال شمسی با حفظ مالکیت شهرداری به شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز واگذار نموده است و طبق بند 5 قرارداد مذکور اداره تحویل گیرنده زمین به مدت یکسال از تاریخ این قرارداد مهلت دارد تا نسبت به احداث و بهره برداری از پروژه اقدام نماید در غیر اینصورت پس از یکسال از اقدام به احداث بنا ننماید شهرداری نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد و با توجه به موارد ذکرشده شهرداری طی نامه به آقای جلالی دادستان محترم دادسرای عمومی شهرستان البرز اعلام گردیده است که قرارداد حق انتفاع مذکور کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2- نامه شماره  1443 مورخ 23/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز نرخهای کرایه پیشنهادی کلیه خطوط تاکسی و آژانس تحت نظارت شهرداری در سال 94 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .