شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 180 روز یکشنبه مورخ 17/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هشتادمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 17/3/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشيد از حضور بموقع اعضاي شورا تقدير و تشكرنمودند.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشید  از حضور اعضاي محترم شورا و میهمانان دعوت شده آقایان دکتریوسفی ، دکترسیدصادقی ، مهندس خورشیدی از ( دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت شهرستان البرز) تقدير و تشكرنمودند.

در ابتدای جلسه آقای دکتر یوسفی  در خصوص ساخت کلینیک های تخصصی در استان و نحوه سرویس دهی برای مردم با تعرفه های دولتی و مشخصات زمین مورد نیاز (30*50)  و بقرار داشتن  در مرکز شهر و مشکلات فراروی شبکه بهداشت و علوم پزشکی و کارهای انجام شده تا به امروز مطالبی ارائه نموده و اعلام آمادگی نمودند ، که در آینده ای نزدیک با مساعدت و همکاری شورا و شهرداری در راستای ایجاد کلینیک تخصصی شهر الوند اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه در همین رابطه اعضای محترم شورا مطالبی به شرح ذیل ایراد نموده و خواستار رسیدگی به آن شدند:

  • بحث خرید خدمت بیمارستان رحیمیان در اولویت کارها قرار گیرد.
  • کمبود پزشک متخصص در بیمارستان رحیمیان.
  • تسریع در ایجاد کلینیک تخصصی در شهر الوند.
  • در بحث دفن زباله های بیمارستانی ، مراکز بهداشت و مطب های پزشکان هیچ گونه راهکاری ارائه نشده و به عنوان یک مشکل بوده و باید چاره ای اندیشیده شود.
  • ساختمانی که توسط شورا و شهرداری به صورت اجاره در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفته فاقد پزشک متخصص می باشد.

و در پایان جلسه پس از بحث و بررسی در رابطه با مسائل مطرح شده که بر اساس بند 5 توافق مقرر بوده ظرف مدت یکسال زمین طب کار از آبان سال 89 الی آبان 90 از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال نسبت به احداث بنا اقدام نماید ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است که در صورت عدم اجرای پروژه قرارداد فسخ  خواهد شد.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره  1235 مورخ 11/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر پرداخت 7 دستگاه کولر ساختمان اجاره ای ساختمان سابق دادگستری به  مبلغ 40.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 13 هزینه و پرداخت نماید مورد موافقت قرار گرفت.

2-  در پایان تعداد 23 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری، شركت پاکشو ،شرکت داروشیشه، كميته امداد امام (ره) ، بانك ملت شعبه شهرصنعتی ،  ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.