شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 177 روز سه شنبه مورخ 5/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هفتادو هفتمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 5/3/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و خسته نباشيد از حضور بموقع اعضاي شورا تقدير و تشكرنمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره 925 مورخ 29/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز پروژه های اولویت دار بودجه سال 94 به هزینه اجرایی و صورت وضعیت پروژه بصورت 60% نقدی و 40% زمین مسکونی از املاک شهرداری ، با نظر کارشناس رسمی دادگستری طبق مقررات پرداخت گردد مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید .

ردیف عنوان پروژه مبلغ اعتبار مصوب توضیحات
1 اجرای پیاده رو سازی معابر غرب بلوار معلم و سطح شهر با کف پوش بتنی 12.500.000.000 پرداخت بصورت 60% نقدی و 40% زمین با نظر کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات مندرج در نامه شماره 812/ص/17 مورخ 22/2/94
2 اجرای پیاده روسازی منطقه 8 با کف پوش بتنی 8.500.000.000 پرداخت بصورت 60% نقدی و 40% زمین با نظر کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات مندرج در نامه شماره 812/ص/17 مورخ 22/2/94
3 زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر الوند 7.500.000.000 پرداخت بصورت 60% نقدی و 40% زمین با نظر کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات مندرج در نامه شماره 812/ص/17 مورخ 22/2/94
4 اجرای فازاول پروژه کتابخانه نصرت آباد

2.000.000.000

 

از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی سال94

2- نامه شماره 866 مورخ 24/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص حصارکشی زمین فوق که متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) که قصد راه اندازی پارکینگ موقت جهت در آمد زایی به نفع محرومین و نیازمندان بوده  که ملک مذکور قبلاً توسط کمیته امداد از شهرداری خریداری گردیده و طبق اعلام نظر واحد فنی و شهرسازی دارای کاربری اداری         می باشد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید طی توافقنامه ای به صورت مشارکتی اقدام گردد.

3- نامه شماره 8953 مورخ 20/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مبنی بر تملک یک باب مغازه به مساحت 83/12 وراث مرحوم سیدجعفر سکاکی به نشانی الوند ، خیابان شهیدحسنجانی (جنب مسجد امام خمینی (ره) ، را با قیمت کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 147.660.000 ریال خریداری و تملک نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ،  بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، شركت نيرومحركه،سازمان اتوبوسرانی ، كميته امداد امام (ره) ، بانك ملي شعبه بلوار 22 بهمن الوند ، اداره بهزیستی شهرستان البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .