شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 176 روز یکشنبه مورخ 3/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هفتادو ششمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 3/3/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 828 مورخ 23/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر اختصاص سالن تالار شهر بصورت رایگان به موسسه قرآنی مردمی یاسین الوند جهت برگزاری جشنواره قرآنی ویژه کودک و نوجوان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه شماره 1012 مورخ 02/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر تملک ملک وراث مرحوم غلام رضا زهرایی به نشانی نصرت آباد ، خیابان شهیدرجایی ، روبه روی مسجدصاحب الزمان(عج) را با قیمت کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 254.500.000 ریال خریداری و تملک نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه های شماره 908 مورخ 28/02/94 و 852 مورخ 24/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در اجرای بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداریهای کشور آیین نامه هزینه کرد مواد 16 و 17 وظیفه خدمات اداری و شهری به شرح زیر به تصویب رسید

نحوه هزینه کرد وظیفه خدمات شهری ماده 16 ردیف 401609

ردیف شرح سازمان یا ارگان مربوطه مبلغ کمک
1 تقدیر و تشکر به مناسبت روز معلم آموزش و پرورش 540.000.000
2 کمک به مساجد مساجد سطح شهر الوند و نصرت آباد 100.000.000
3 کمک  به هیئت های مذهبی هیئت های مذهبی سطح شهر الوند و نصرت آباد 50.000.000
4 کمک به ایاب و ذهاب به مناسبت ارتحال امام (ره) فرماندهی سپاه شهرستان البرز 150.000.000
5 کمک به هیئت های ورزشی هیئت های ورزشی مربوطه 100.000.000
6 کمک به سپاه و بسیج فرماندهی سپاه شهرستان البرز 100.000.000
7 کمک به مسایل فرهنگی سازماندهی مربوطه 100.000.000
8 کمک به ایاب و ذهاب راهیان نور فرماندهی سپاه شهرستان البرز 300.000.000

 

نحوه هزینه کرد وظیفه خدمات شهری ماده 17

 

وظیفه خدمات اداری مصوبه بودجه وظیفه خدمات شهری مصوبه بودجه(ریال) مبلغ تفویض اختیار (ریال) سقف هزینه کرد (ریال)
ماده 16
ردیف 41609 1.500.000.000 20.000.000 200.000.000
ماده 17
ردیف 417701 150.000.000 2.000.000 50.000.000
ردیف 417702 100.000.000 150.000.000 2.000.000 50.000.000
ردیف417703 350.000.000 2.000.000 100.000.000
ردیف 417704 30.000.000 2.000.000 20.000.000
ردیف 417705
  • در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، شركت نيرومحركه،سازمان اتوبوسرانی ، كميته امداد امام (ره) ، بانك ملي شعبه بلوار 22 بهمن الوند ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف: –.