شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 172 روز یکشنبه مورخ 20/2/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هفتادو دومین جلسه اصلی شورا در مورخ 20/2/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند و     سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 499 مورخ 08/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اختصاص سالن تالار شهر به طور رایگان از مورخ 05/05/94 لغايت 08/05/94 از ساعت 18 الي 22 ، به منظور برگزاری مراسم جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز به کانون توانا شهر الوند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • پيشنهاد شماره481 مورخ20/02/94 چند تن از اعضاي محترم شورا مبني بر اينكه در شهر الوند و ناحيه شهري نصرت آباد بيش از سه هزار منزل مسكوني در بافت قديم و فرسوده شهر زير حدنصاب و در گذشته به صورت غيرمجاز تفكيك صورت گرفته كه مالكين اين واحدها جهت تجديد بنا و نوسازي به هيچ عنوان قادر به دريافت پروانه ساخت نمي باشند و اين مشكل در سطح كل كشور وجود دارد لذا بر همين اساس با استانداري و نمايندگان محترم مجلس مكاتبه شود تا از طريق قانوني به نحو مقتضي اين مشكل عمده بسياري از شهروندان حل و فصل گردد كه اين پيشنهاد درخواست بسياري از شهروندان است.
  • نامه شماره 356 مورخ 01/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با عنایت به اتمام قرارداد اجاره ده غرفه تجاری واقع در خیابان امام(ره)، تقاطع کوچه 13 ، جمعاً به مساحت 140 مترمربع با برنده مزایده آقای مجید محمدخانی جهت عرضه و فروش مبلمان و مصنوعات چوبی با اجاره بهای ماهیانه 17.100.000 ریال قرارداد اجاره تنظیم گردیده و با توجه به اتمام قرارداد فوق و تقاضای نامبرده جهت تمدید قرارداد با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تمدید قرارداد با نامبرده به مدت یکسال از تاریخ اتمام قرارداد اقدام نماید مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گرديد مكان مورد نظر به ميوه فروشها واگذار شود.
  • نامه شماره 630 مورخ 14/02/94 موضوع درخواست صدور مجوز با عنایت به درخواست شماره 819 مورخ 6/2/94 کانون معلولین توانا شهر الوند مبنی بر دریافت مجوز و استقرار کانکس جهت فعالیتهای فرهنگی در شهر الوند محل استقرار کانکس را در جنب دیوار کانون در خیابان گلها تعیین و جانمایی نموده است مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
  • نامه شماره 507 مورخ 08/02/94 در خصوص واگذاری دکه های مطبوعاتی در سطح شهر الوند و نصرت آباد و افزایش چند برابری قیمت دکه ها بعلت رقابت متقاضیان مطرح و مقرر گردید در مورد اجاره بهای دکه ها قیمت کارشناسی صورت گرفته شود و در خصوص دکه هایی که عقد قرارداد نشده است جمع آوری گردد.
  • در پایان تعداد 26 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، شركت پاكشو، شركت نيرومحركه،اداره بهزيستي ، كميته امداد امام (ره) ، بانك ملي شعبه بلوار 22 بهمن الوند ، اداره گاز شهرستان البرز ، شركت گلوكوزان ، فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:    –

 

 .