شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 166 مورخ 25/1/94 روزسه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو شصت وششمین  جلسه شورا در مورخ 25/1/94 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

 سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

در ادامه آقاي مهندس حسني خواستار تشكيل كميسيون بهداشت ، سلامت و محيط زيست شده كه بشرح ذيل اعضاي آن انتخاب شدند.

  • آقاي دكتر علي رضايي جهاني (رييس كميسيون)
  • آقاي دكتر حبيب اله ملايي (نايب رييس كميسيون)
  • آقاي ايوب قليزاده (عضو كميسيون)
  • آقاي عليرضا خمسه (عضو كميسيون)
  • آقاي مهندس ذوالفقارپور (كارشناس شهرداري)

         سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 9256 مورخ 28/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مطابق مصوبه اخذ شده از اداره راه و شهرسازی جهت تامین پارکینگ واحدهای مسکونی 20% از فضای باز قابل استفاده می باشد . به عبارت دیگر به ازای هر 5/62 مترمربع فضای باز یک واحد پارکینگ در آن قابل تامین می باشد . لذا با توجه به ابعاد قطعات تفکیکی ، بیش از نیمی از قطعات دارای مساحت فضای باز بین 60 مترمربع تا 5/62 مترمربع می باشند که بخاطر حداکثر 5/2 مترمربع کسری مساحت فضای باز ، استفاده از تراکم طبقه چهارم برای این املاک امکان پذیر نیست كه در جهت حل مشکلات اهالی و جلب رضایت مردم درخصوص کاهش حد نصاب فضای باز جهت تامین پارکینگ از 5/62 مترمربع به 60 مترمربع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • نامه شماره 325/93/ش/الف/ق مورخ 09/12/93 شوراي استان موضوع جوابيه مغایرت به بند یک صورت جلسه شماره 146 مورخ 19/11/93 در خصوص تحویل دو اتاق در ساختمان ناحیه شهری نصرت آباد به مدت یکسال از تاریخ 1/12/93 لغایت 30/11/94 به صورت موقت و رایگان جهت مساعدت در احداث ساختمان حوزه بسیج نصرت آباد در اختیار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز در تاریخ 9/12/93 تحویل گردیده است ، لذا مراتب جهت استحضار شوراي استان ارسال گرديد.
  • در پایان تعداد 37 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، سازمان اتوبوسراني ، كميته امداد شهرستان البرز،اموربرق شهرستان البرز، ارسال گردید.

 

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.