شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 164 مورخ 23/1/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو شصت وچهارمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 23/1/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

 سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 9205 مورخ 27/12/93 شهرداري در خصوص اصلاح پیش قرارداد به شماره 10263/د مورخ 26/12/93 جهت استقرار و ساماندهی فروشندگان سیار میوه و تره بار در سطح شهر ، ضمن اصلاح ماده 3 و افزودن بند 12 به ماده 5 تصویر پیش قرارداد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
  • پيشنهاد شماره 98 مورخ 23/01/94 چندتن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مبني بر تشكيل كميسيون بهداشت و سلامت و محيط زيست با حضور مسئولين ذينفع و اعضاي شورا با توجه به اهميت آن در توسعه شهر مطرح و به تصويب رسيد.
  • پيشنهاد شماره 84 مورخ 23/01/94 چندتن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مبني بردر اختيار قراردادن دو دستگاه اتوبوس مانند سنوات قبل ، هرهفته صبح جمعه ها دراختيارورزش همگاني به صورت رايگان قرارگيرد مطرح و به تصويب رسيد وتصوير پيشنهاد جهت همكاري لازم ارسال گرديد.
  • پيشنهاد شماره 106 مورخ 23/01/94 چندتن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر در خصوص انباشته شدن زباله در برخي از زمين هاي واقع در شهر كه با توجه به فرا رسيدن فصل گرما مشكلاتي را براي شهروندان ايجاد نموده است مطرح و مقرر گرديد تمامي مكانها شناسايي و پاكسازي و جهت فضاهاي ورزشي با نصب تابلو و ريختن بيس آماده سازي شود ، و گزارشي از اقدامات انجام شده به دفتر شورا ارسال گردد.
  • در پایان تعداد 34 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، شركت نيرومحركه ، شركت گلوكوزان،اموربرق شهرستان البرز، شركت ايران دوچرخ ،اداره بهزيستي شهرستان البرز ،مديركل محترم امورمالياتي استان قزوين و ارسال گردید.

 

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.