شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 153 مورخ 5/12/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو پنجاه سوم  جلسه شورا در مورخ 5/12/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد ميلاد باسعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار را تبريك گفته و از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه بودجه سال 1394 و متمم بودجه سال 1393 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند به تصويب رسيد.

در ادامه جلسه در خصوص زمينهاي پيشنهادي ناحيه شهري نصرت آباد به آموزش و پرورش به شرح ذيل پيشنهاداتي ارائه شد.

  • زمين پشت آتش نشاني به متراژ3000 متربه صورت اهداء جهت ساخت مدرسه به آموزش و پرورش داده شود و مقرر گرديد كليه توافقات بين شهرداري، شوراي كشاورزي و آموزش و پرورش كان لم يكن تلقي مي گردد.
  • پيشنهاد گرديد در ساخت مدرسه ناحيه شهري نصرت آباد نامگذاري مدرسه نظراعضاي شورا و شهردار گرفته شود.

                    سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 7231 مورخ 20/10/93 موضوع درخواست تصويب بودجه پيشنهادي سال 1394 شهرداري در جلسات متعددي با حضور كارشناسان شهرداري و مشاور محترم مالي شورا مورد بررسي قرار گرفت و بشرح ذيل به تصويب رسيد، و مقرر گرديد يك نسخه از مصوب مذكور  جهت استحضار و تأييد نهايي به فرمانداري البرز ارسال گردد.

– درآمد                                                  367.000.000.000 ريال

– وظيفه خدمات اداري                          38.388.301.403ريال        

 وظيفه خدمات شهري                         124.457.198.597 ريال

– وظيفه عمران شهري                           204.154.500.000  ريال

2- نامه شماره 100020 مورخ 30/10/93 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند موضوع درخواست تصويب بودجه پيشنهادي سال 1394 با حضور مشاور محترم مالي شورا در جلسات متعددي مطرح و با مبلغ كل 3.850.000.000 تومان مورد موافقت قرار گرفت ، يك نسخه از مصوب مذكور  جهت استحضار و تأييد نهايي به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

  • در پایان تعداد 22 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي،فرمانداري محترم شهرستان البرز ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند ،كميته امدادشهرستان البرز ، اداره گاز شهرستان البرز، پيمانكارخدمات شهري ، اداره كار و رفاه اموراجتماعي ، شركت شهرصنعتي البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.