شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 150 مورخ 26/11/93 شامگاه روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو پنجاهمین جلسه فوق العاده شورا در مورخ 26/11/93 شامگاه روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا ، مهندس ذاكري مديرعامل محترم سازمان آتش نشاني شهرالوند و ناظر پروژه ساختمان ستاد اداري در حال ساخت ساختمان آتش نشاني جناب مهندس فرخنده مهر تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه آقاي مهندس ذاكري توضيحات مختصري در رابطه با تاريخچه ي افتتاح ساختمان آتش نشاني و تعداد نيروهاي عملياتي و ستادي و سپس توضيحاتي در مورد پروژه ساختمان ستاد آتش نشاني و مبالغ مورد نياز جهت اتمام پروژه در سال 94 به همراه ناظر پروژه و پخش فايل توسط ناظر و توضيحاتي بشرح ذيل ارائه و خواستار تحقق آن شدند.

سازمان آتش نشاني در سال 87 شروع به كار نموده و در حال حاضر به صورت ايستگاه بوده و با 32 نفر نيرو اداره مي شود.

ساختمان ستاد از سال 92 با بودجه ي 8.000.000.000 تومان كه پيش بيني شده بود شروع به كار نمود.

امكان اجراي پروژه از طرف شهرداري از نظر حقوقي امكان پذير نيست.

برآورد اوليه ي پروژه 8.000.000.000تومان مي باشد كه حدود 3.200.000.000تومان در سال 93 پيش بيني هزينه شده و از اين مبلغ مقدار 2.400.000.000 تومان به پيمانكار پرداخت شده است.

سقف دوم پروژه تا مرحله اسكلت اجرا شده و براي اسكلت كامل نياز به 800.000.000 تومان اعتبار مي باشد كه نظر شورا بر اين است كه در متمم سال 93 با همان پيمانكار قبلي مرحله ي اسكلت كامل شود.

فاز دوم پروژه كه همان مرحله ي سفت كاري مي باشد توسط رئيس سازمان برآورد كامل و در سال 94 توسط شوراي شهر تأمين اعتبار و سپس اجرا گردد.

فاز آخر در سال 94 اجرا شود.

در ادامه اصلاح بودجه سال مالي 1393 و بودجه پيشنهادي سال مالي 1394 شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از بررسي و تبادل نظر جهت تصميم گيري نهايي به جلسه آتي موكول گرديد.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  در پایان تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ، كميته امدادشهرستان البرز ، شركت فيروز ، اداره گاز شهرستان البرزو سازمان اتوبوسراني الوند ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.