شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 149 مورخ 26/11/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو چهل و نهمین  جلسه شورا در مورخ 26/11/93 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا و آقاي ناصر دستوار يكي از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان البرز و آقاي مرادي مدير مالي سازمان اتوبوسراني و آقاي سليماني مديرمالي سازمان آتش نشاني كه جهت توضيح در مورد بودجه ي واحد مربوطه در جلسه حاضر شده بودند تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه آقاي دستوار توضيحات مختصري در رابطه با اهداي زمين به آموزش و پرورش از طرف شهرداري و عدم انتقال آن از طريق اسناد مطالبي ارائه نموده و در پايان خواستار اهداي زمين در ناحيه شهري نصرت آباد براي ساختن مدرسه شدند.

سپس آقاي دكترملايي ضمن اعلام آمادگي براي مذاكره با شوراي كشاورزي ناحيه شهري نصرت آباد جهت اهداي زمين براي اين امر مطالبي ايراد نمودند.

در ادامه اصلاح بودجه سال مالي 1393 و بودجه پيشنهادي سال مالي 1394 شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از بررسي و تبادل نظر جهت تصميم گيري نهايي به جلسه آتي موكول گرديد.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  نامه شماره 13/ش  مورخ 10/10/93 موضوع درخواست تصويب اصلاح بودجه سال 1393 سازمان اتوبوسراني الوند در جلسات متعددي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ، و مقرر گرديد يك نسخه از مصوبه مذكور  به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

2-نامه شماره 12/ش  مورخ 10/10/93 موضوع درخواست تصويب بودجه پيشنهادي سال مالي 1394 سازمان اتوبوسراني الوند در جلسات متعددي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ، و مقرر گرديد يك نسخه از مصوبه مذكور  به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

3-  نامه شماره 11/ش  مورخ 10/10/93 موضوع درخواست تصويب تعرفه پيشنهادي بهاء خدمات سازمان اتوبوسراني الوند سال1394در جلسات متعددي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ، و مقرر گرديد يك نسخه از مصوبه مذكور  به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

4-  در پایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،شركت فيروز ، كميته امداد امام (ره) شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ، فرمانداري شهرستان البرزو سازمان اتوبوسراني الوند ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.