شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 144 مورخ 15/11/93 روزچهار شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو چهل و چهارمین جلسه شورا در مورخ 15/11/93 شامگاه روز چهارشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقای مهندس حسنی رئیس شورای اسلامی شهر الوند ضمن عرض سلام و شب بخير از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند.

در ابتدا اصلاح بودجه سال مالي 1393 و بودجه پيشنهادي سال مالي 1394 شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از بررسي و تبادل نظر جهت تصميم گيري نهايي به جلسه آتي موكول گرديد.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 100018 مورخ 30/10/93 سازمان آتش نشاني موضوع درخواست تصويب تعرفه هاي پيشنهادي خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري الوند سال 1394 با حضور مشاور محترم مالي شورا در جلسات متعددي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ، و مقرر گرديد تعداد سه جلد مصوب جهت استحضار و تأييد نهايي به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

2- نامه شماره 100019 مورخ 30/10/93 سازمان آتش نشاني موضوع درخواست تصويب متمم و اصلاح بودجه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در سال 94 با حضور مشاور محترم مالي شورا در جلسات متعددي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ، و مقرر گرديد تعداد سه جلد مصوب جهت استحضار و تأييد نهايي به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.

3- در پایان تعداد 2 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، اداره گاز  ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.