شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 132 مورخ 9/10/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  132 مورخ 9/10/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند فرا رسيدن نهم دي ماه ،روز بصيرت ، روز مهم و عظيمي كه يكي از وقايع مهم تاريخي را در ايران رقم زد ، روزي كه مردم پيامي براي دشمنان و استكبار جهاني همراه داشت كه جمهوري اسلامي ايران متعلق به مردم است و مردم براي دفاع از آن تا آخرين قطره خون و تا آخرين نفس ايستادگي خواهند كرد ، 9دي در پايه سه اصل استوار بود كه عبارتند از دفاع از اسلام ، دفاع از انقلاب و دفاع از ولايت و رهبري ، و درادامه از حضور اعضاي شورا و ميهمانان حاضر در جلسه (مهندس حسن امامزاده مديرآبفاي شهرستان البرز مهندس رضا خردان معاونت درآمد و خدمات مشتركين آبفاي استان مهندس مجيد گلابگيرها معاون مهندسي و توسعه مهندس محمدرضا ذوالقدر رييس اداره خدمات مشتركين استان مهندس مهدي شيرخاني رييس اداره آبفاي ناحيه شهري نصرت آباد) كه جهت پيگيري پروژه فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد به شورا دعوت شده بودند تقدير و تشكر نمودند.

*در ابتداي جلسه  آقاي مهندس حسن امامزاده ضمن تقدير و تشكر از همكاري شورا با اداره آبفا توضيحات مختصري در رابطه با پروژه نيمه كاره شبكه فاضلاب و تعداد مشتركين و مقدار باقيمانده و مسافت كار شده به اعضاي شورا ارائه نمودند.

*آقاي مهندس گلابگير در راستاي خدمت رساني در كل استان و تعداد شهرستانهاي فاضلاب كشي شده و نبود اعتبار جهت ادامه راه اندازي شبكه فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و بالا بودن هزينه آن گزارشي به اعضاي شورا ارائه نمودند.

*آقاي مهندس رضا خردان نيز در ادامه ي سخنان ايراد شده با اشاره به اينكه شبكه فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد نيمه كاره مي باشد و هيچ خانواري حق اتصال به شبكه فاضلاب تا تكميل طرح را ندارد از اتصال 5 مورد به صورت غير قانوني در اين ناحيه خبر دادند.

پيشنهاد اعضاي محترم شورا :

الف : ناحيه شهري نصرت آباد به صورت پايلوت به شركت شهرصنعتي واگذار شود.

ب : به صورت مشاركتي مابين اداره آبفاي استان و شهرداري انجام گردد.

پيشنهادات ميهمانان :

الف : اجازه ورود فاضلاب نصرت آباد به شهرصنعتي.

ب : اجازه حفاري خط انتقال بدون هزينه باشد.

ج : ترميم و آسفالت نوارهاي حفاري.

در پايان جلسه مقرر شد اداره آبفا ظرف مدت 48 ساعت تمامي پيشنهادات و خواسته هاي خود را به صورت مكتوب به شورا ارسال و شخص مديرعامل محترم نيز  در جلسه حضور داشته باشند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 226/93/ش/الف/ق  مورخ 25/08/93 شوراي اسلامي استان قزوين موضوع اعلام مغايرت به بندهاي 2 و 3 صورتجلسه شماره 112 مورخ 29/07/93 شورا مورد بررسي قرار گرفت.

2- نامه شماره 6480  مورخ 17/09/93 موضوع درخواست صدور مجوز مبني بر مساعدت مالي به مبلغ  30.000.000 ريال از محل اعتبارات ماده 16 جهت برگزاري مسابقات قرآني  به آموزش و پرورش شهرستان البرز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- پيشنهاد شماره 3086 مورخ 09/10/93  اعضاي محترم  شورا موضوع اعلام اسامي كليه پرسنل شهرداري و اطلاعات دقيق از قبيل ميزان تحصيلات ، چارت و پست جايگاه به دفتر شورا ارسال گردد.

4- در پایان تعداد 11 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز و شوراي اسلامي استان ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –.