شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 131 مورخ 8/10/93 شامگاه روز دوشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  131 مورخ 8/10/93 شامگاه روز دوشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و شب بخير سالروز صنعت پتروشيمي را گرامي داشته و ازحضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  نامه شماره 6958 مورخ 08/10/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست شركت رايتل مبني بر نصب و راه اندازي دكل مخابراتي در داخل ضلع جنوب شرقي سايت حياط شهرداري الوند با اجاره  بهاي ماهيانه 7.500.000 ريال (هر ماه هفت ميليون و پانصد هزار ريال) با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به مدت 3 سال شمسيمطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-پيشنهاد شماره 3072 مورخ 08/10/93  اعضاي محترم  شورا در خصوص ارسال ليست كليه اموال غيرمنقول بر اساس ماده 47 آيين نامه مالي شهرداريها به صورت شفاف و روشن كه طبق مقررات به نام شهرداري در ثبت اسناد به ثبت رسيده و همچنين پيگيري سند زدن زمينهاي فاقد سند به نام شهرداري مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-  در پایان تعداد 29 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت يونيلور ، شركت لوازم خانگي پارس ، شركت داروشيشه  و بانك ملت شعبه شهرصنعتي ،بانك رسالت ، سازمان اتوبوسراني ، بانك ملي شعبه فارابي و شبكه بهداشت شهرستان البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –.