شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 127 مورخ 25/9/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  127 مورخ 25/9/93 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و تسليت اربعين حسيني از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر كردند.

در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهر الوند با اشاره به اينكه علي رقم پيگيريهاي مستمر در مورد فاضلاب شهر مخصوصاً ناحيه شهري نصرت آباد ولي تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته و جهت تسريع در رفع مشكل و عواقب ناشي از افكن چاهها به عهده ي مراجع زيربط خواهد بود خواستار رفع موانع و مشكلات شدند و در پايان جلسه بنا بر گزارشات واصله به اعضاي محترم شورا پيشنهاد شد جهت جلوگيري از تجمع معتادين و تعمين امنيت    محله ي مذكور ساختمان مخروبه ي پشت ساختمان شهرداري رو به روي شبكه بهداشت به وسيله ديواركشي محصور گردد.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- پيشنهاد شماره 2936 مورخ 23/09/93 چند تن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر درخصوص اعلام گزارش در مورد قسمتي از زمينهاي متعلق به قدرالسهم شهرداري از قبيل تفكيك واقع در مابين دو خيابان امام حسن و امام حسين (ع) زمينهاي شهرداري مطرح و به تصويب رسيد ، تصوير پيشنهاد جهت همكاري لازم به شهرداري ارسال گرديد.

2- پيشنهاد شماره 2937 مورخ 23/09/93 چند تن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مبني بر در اختيار قرار گرفتن اتاقك واقع در ضلع شرقي مزار شهدا و ضلع غربي مجموعه فرهنگي و مذهبي ناحيه شهري نصرت آباد جهت قرار دادن تجهيزات غسالخانه در اختيار هيئت امناي مسجد صاحب الزمان(عج)  مطرح و به تصويب رسيد ، تصوير پيشنهاد جهت همكاري لازم به شهرداري ارسال گرديد.

3- در پایان  تعداد 17 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،  بانك ملت شعبه شهرصنعتي و پيمانكارخدمات شهر ارسال گردید.

 

 .