شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 123 مورخ 11/9/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  123 مورخ 11/9/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر كردند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  نامه شماره 6347 مورخ 11/09/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص واگذاري مغازه هاي شهرداري در سطح شهر الوند و كانكس واقع در مزار شهدا با قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي بصورت اجاره مطرح و مقرر گرديد پس از اطلاع رساني مكتوب و اخذ امضاء از مغازه هاي فعال و صاحبان آن و قراردادن آنها در اولويت واگذاري مورد موافقت قرار گرفت.

2-نامه شماره 6318 مورخ 10/09/93 شهرداري در خصوص اختصاص مكانهايي جهت اختصاص جایگاه برای دست فروشان سیار مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

الف : در مورد بند يك (غرفه های واقع در خیابان ده متری امام (ره)) پس از اتمام قرارداد تمديد قرارداد مشروط به برگزاري مزايده به شرط اجاره در راستاي ساماندهي دستفروشان باشد .

ب :غرفه های خیابان شهید بهشتی انتهای خیابان شهید مطهری در مزایده به شرط اجاره در راستاي ساماندهي دستفروشان و عرضه ي مواد پروتئيني باشد .ضمناً با توجه به مكاتبات قبلي در مورد مكان فروشگاه تعاوني مصرف، جهت ساماندهي دستفروشان پيگيري لازم جهت فعال شدن آن انجام گردد.

همچنين پيشنهاد مي شود مبلغ 2.000.000ريال ماهيانه از تمامي دستفروشان جهت فعاليت در مكانهاي از پيش تعيين و شناسايي شده خارج از ترافيك شهري از جمله خيابان ده متري امام(ره) كوچه هاي منتهي به آن ،  خيابان جابربن حيان ، خيابان يادگار امام (ره) و خيابانهاي اصلي شهر جهت ساماندهي اختصاص يابد.

3- نامه شماره 6289 مورخ 09/09/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست واحد عمرانی مبنی بر افزایش 25% خرید آسفالت از کارخانه تولید آسفالت و بتن کاسپین جهت آسفالت جاده بویین زهرا ، با مبلغ 6.250.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- نامه شماره 6079 مورخ 28/8/93 موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به مفتوح بودن پرونده آقای حدودی متصدی دکه مطبوعاتی میدان لاله در محاکم قضایی جهت جمع آوری و با توجه به عدم موافقت پلیس محترم راهور شهرستان البرز با استقرار دکه در مکان یاد شده به دلیل افزایش بار ترافیکی میدان ، و با عنايت به برنده شدن آقای مجید امیری در مزایده عمومی نسبت به استقرار دکه مورد نظر در محوطه مسکن مهر بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- نامه شماره 6054 مورخ 28/08/93 در خصوص واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند و نصرت آباد در دو مجموعه با توجه به ارایه آنالیز مساحت فضای سبز و تعداد درختان و تعداد کارگران مورد نیاز و نظریه ارایه گزارش در جلسه شورا با اعتباری بالغ بر 10.000.000.000 ريال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ردیف 205512 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد :

1-    فعاليت هر نفر كارگر بر اساس محدوده ي جغرافيايي انجام گيرد (كارگران قابل رديابي باشند).

2-  كارت حضور و غياب نيروهاي كاري به صورت انگشتي و يا چهره اي انجام شود.

3-  برگشت نيروهاي فضاي سبز شهرداري به داخل شهرداري

4-  تمامي كارها اعم از نيروي كاري و ابزار كار به عهده ي پيمانكار باشد.

5-  دو مجموعه ي مجزا (ناحيه شهري نصرت آباد و مسيرهاي ميدان انقلاب ، ميدان لاله ، ميدان بسيج  ، بلوار معلم به سمت شهرصنعتي البرز (براي يك پيمانكار) و بقيه ي بافت پيمانكار ديگري ، تعريف و براي دو پيمانكار اختصاص داده شود كه هدف از اين كار براي رقابت سازنده مابين پيمانكاران باشد.

6- در پایان تعداد 39 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ، شركت ايران چسب و بانك ملت شعبه شهرصنعتي ارسال گردید..