شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 121 مورخ 4/9/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  121 مورخ 4/9/93 روز  سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد و گراميداشت هفته بسيج و از حضور اعضاي محترم شورا  و ميهمانان حاضر در جلسه (آقايان كشاورز و هيئت همراه از كميته امداد امام (ره) شهرستان البرز تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه آقاي كشاورز مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان البرز توضيحات مختصري در رابطه با نحوه ي كار در كميته امداد امام(ره) و خدمات انجام شده از قبيل شرايط پرداخت تسهيلات به خانواده هاي تحت پوشش و غيره … و آماري از خانواده هاي تحت پوشش به اعضاي شورا ارائه نموده و خواستار مساعدت و همكاري اعضاء  در ارائه خدمات شدند و تفاهم نامه اي  را كه فيمابين كميته امداد و شهرداري و شورا آماده كرده بودند قرائت و مقرر شد پس از اصلاحات لازم و به امضا رساندن اعضاء اجرايي گردد.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  نامه شماره 5957 مورخ 25/08/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوزمساعدت مالي به خانم مريم خزايي جهت درمان بيماري به مبلغ 3.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-نامه شماره 6081 مورخ 29/08/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست هيئت بدنسازي و پرورش اندام شهرستان البرزمبني بر مساعدت مالي به آقاي علي شكري جهت شركت در مسابقات قويترين مردان كشور با پيراهن شهرداري الوند به مبلغ 10.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-نامه شماره 6184  مورخ 04/09/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به اعتراض بخش اعظمي از همكاران و عدم پذيرش شرايط اعلام شده از بيمه ايران مبني بر پرداخت ماهيانه حق بيمه ؛ لذا انجام بيمه تكميلي پرسنل و افرادتحت تكفل آنان را همانند سنوات گذشته بصورت 50% سهم شهرداري و 50% سهم كاركنان به تعداد حدود 800 نفر بالغ بر 2.064.000.000 ريال (سهم شهرداري) از محل ماده2 وظيفه خدمات شهري و اداري از طريق مناقصه عمومي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4-  در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ، شركت لوازم خانگي پارس ، شركت داروشيشه ، شركت گلوكوزان و بانك ملت شعبه شهرصنعتي ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –

 

 .