شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 117 مورخ 21/8/93 روز چهارشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 117 مورخ21/8/93 روز چهارشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند. سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 5743 مورخ 15/08/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز واگذاری دو قطعه زمین به مساحت های 90/251مترمربع و 10/244مترمربع و در مجموع 496 مترمربع از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به این شهرداری با کاربری تجاری جهت تامین بخشی از هزینه های احداث زائرسرای خرمشهر ، با توجه به تعهدات این شهرداری جهت واریز مبلغ 10.000.000.000 ریال و با در نظر گرفتن عدم آماده سازی اراضی شلویری و عدم امکان فروش ملک مذکور در حال حاضر و ضرورت تامین مبلغ مذکور از اعتبارات داخلی و جایگزینی آن بعد از فروش ملک های مطروحه  مورد بررسي قرار گرفت و با پرداخت مبلغ مورد نظر بصورت5 قسط موافقت گرديد.

2- نامه شماره 5561 مورخ 16/08/93 موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست مدير دبستان شهيد احمدي روشن مبني بر تهيه آبخوري مناسب و بهداشتي به مبلغ 2.500.000 ريال از محل اعتبارات ماده 16 وظيفه خدمات شهري مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- در پایان تعداد 11 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه و بانك ملت شعبه شهرصنعتي ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –.