شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 114 مورخ 11/8/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 114 مورخ 11/8/93 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد سالروز شهادت حضرت اباعبداله الحسين(ع) و72 تن از ياران باوفايشان را تسليت گفته و از حضور اعضاي محترم شورا ، تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه آقاي مهندس كشاورز وارد صحن شورا شده و در رابطه با دكل هاي مخابراتي واقع در محوطه شهرداري ، ورزشگاه امام علي (ع) و انتهاي بلوار معلم و نحوه ي انعقاد قرارداد با آنها و در مورد مغايرت فرمانداري در رابطه با دكه هاي آقاي سلمان قهري و خانم ليلا رضايي توضيحاتي ارائه نمودند، در پايان جلسه تعدادي از رانندگان تاكسي خط الوند به قزوين و بالعكس به نمايندگي آقاي موسي شيرمحمدي در خصوص مشكلات خود مطالبي را به اعضاي محترم ابلاغ و خواستار رسيدگي به آن شدند كه مقرر شد جلسه اي با حضور حاضرين و مديرعامل محترم اتوبوسراني در اين رابطه تشكيل گردد.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5455 مورخ 03/08/93 شهرداري با توجه به درخواست امور آب و فاضلاب البرز مبني بر استفاده از حسابهاي فيمابين جهت تسريع در كار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-نامه شماره 5310 مورخ 27/07/93 موضوع درخواست صدور مجوز جهت عقد قرارداد دكل مخابراتي نصب شده در سايت ورزشگاه امام علي (ع) از تاريخ 01/01/92 بدون عقد قرارداد بوده و بر اساس توافق به عمل آمده مقرر گرديده است بابت اجاره ماهيانه معوقه از تاريخ 01/01/92 تا پايان 29/12/98 بمدت 7 سال بمبلغ 3.000.000 ريال و در مجموع 252.000.000 ريال به حساب شهرداري واريز نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد هنگام تنظيم قرارداد كل مبلغ اخذ شود.

3- نامه شماره 5304 مورخ 27/07/93 موضوع درخواست صدور مجوز جهت عقد قرارداد دكل مخابراتي نصب شده در الوند ، انتهاي بلوار معلم ، نبش كوچه ايثار 26  از تاريخ 01/01/92 بدون عقد قرارداد بوده و بر اساس توافق به عمل آمده مقرر گرديده است بابت اجاره ماهيانه معوقه از تاريخ 01/01/92 تا پايان 29/12/98 بمدت 7 سال بمبلغ 3.000.000 ريال و در مجموع 252.000.000 ريال به حساب شهرداري واريز نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد هنگام تنظيم قرارداد كل مبلغ اخذ شود.

4- نامه شماره 5311 مورخ 27/07/93 موضوع درخواست صدور مجوز جهت عقد قرارداد دكل مخابراتي واقع در محوطه شهرداري از تاريخ 01/08/86  لغايت 29/12/93 بدون عقد قرارداد بوده و بر اساس توافق به عمل آمده مقرر گرديده است بابت اجاره ماهيانه معوقه از تاريخ 01/08/86 لغايت 29/12/93 ماهيانه به مبلغ 2.500.000 ريال در كل به ميزان 210.000.000 ريال و جهت تمديد قرارداد از تاريخ 01/01/94 تا تاريخ 29/12/98 اجاره بها ماهيانه 3.000.000 ريال به ميزان 195.000.000 ريال در كل بابت 12 سال و 5 ماه به مبلغ 405.000.000  پايان 29/12/98 به حساب شهرداري واريز نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد هنگام تنظيم قرارداد كل مبلغ اخذ شود.

5- نامه شماره 5173 مورخ 20/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص كتابخانه عمومي ناحيه شهري نصرت آباد به مساحت كل 260 متر مربع و اعياني 260 مترمربع كه در سال 1393 احداث گرديده است از طريق حق انتفاع به مدت 25 سال به دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور واگذار نمايدمطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 260/م-241-7914ش مورخ 08/08/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به اينكه شهرداري در سنوات گذشته اقدام به خريد يك قبضه اسلحه شكاري گلوله زني نموده است لذا به دليل عدم نياز اسلحه فوق را از طريق مديريت محترم اسلحه و مهمات استان به فروش رساند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

7- نامه شماره 5592 مورخ 07/08/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مساعدت مالي جهت برگزاري مراسمات دهه اول محرم به مبلغ 10.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 16 به هيأت فاطميون مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

8- نامه شماره 5371 مورخ 28/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مساعدت مالي جهت برگزاري همايش هفته اعتياد به مبلغ 3.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 به موسسه چشمه هاي سلامت روان مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گرديد جهت برگزاري همايش سالن تالار شهر به صورت رايگان در اختيار آنان قرار گيرد.

9- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه   ، ادره برق شهرستان البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، سازمان آتش نشاني ، شركت شهرصنعتي ، سازمان اتوبوسراني ، فرمانداري محترم شهرستان البرز و موسسه صندوق مهر امام رضا(ع) ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –.