شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 112 مورخ 29/7/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 112 مورخ 29/7/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

سپس جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نموده و رحلت عالم رباني حضرت آيت الله مهدوي كني (ره) را تسليت گفته و خواستار علو درجات از درگاه خداوند براي آن مرحوم شدند.

در ابتداي جلسه آقاي مهندس آقارحيمي معاون محترم شهردار در جلسه حضور پيدا كرده و به سئوالات اعضاي محترم در زمينه هاي عمراني ، شهري از جمله ساماندهي دستفروشان توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه  شماره  4887  مورخ 10/07/93 موضوع در خواست صدور مجوز موضوع پيش قرارداد استقرار ساماندهي فروشندگان سيار در سطح شهر الوند و نصرت آباد مبني بر ساماندهي دستفروشان و تجهيز زمين مشخص شده توسط شهرداري كه عوايد حاصله طرف قرارداد به مبلغ 300.000.000 ريال در سه قسط به حساب شهرداري واريز نمايد مطرح و مقرر گرديد ضمن بررسي بحث ترافيك محل مورد نظر با حذف بند 5 قرارداد فوق و اضافه نمودن بندهاي 12 و 13 به شرح ذيل مورد موافقت قرار گرفت.

بند 12 – هر متر مربع 5000 ريال و حداكثر متراژ براي هر غرفه دار بيش از 10 متر نباشد.

بند 13 – در مورد تعبيه سرويس هاي بهداشتي محل مورد نظر مكاني توسط شهرداري پيش بيني گردد.

2- در پایان تعداد 30 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ،  كميته امداد امام(ره) شهرستان البرز ، ادره گاز شهرستان البرز ، شركت بهداشتي فيروز ، بانك ملي شعبه فارابي ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ، سازمان اتوبوسراني ، پليس راهور شهرستان البرز و پيمانكار خدمات شهري شهرداري ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –.