شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 109 مورخ 20/7/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 109 مورخ 20/7/93 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

سپس جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيدفرارسيدن عيدسعيدغديرخم  عيد ولايت و امامت راتبريك گفته و از حضور اعضاي شورا تقدير و تشكر كردند.

در ادامه  نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4842 مورخ 09/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه البرز در خصوص كمك مالي جهت برگزاري همايش بزرگ رزمندگان شهرستان البرز به مبلغ 40.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 16 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

2- نامه شماره 5014 مورخ 16/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست حوزه مقاومت بسيج كارمندان صياد شيرازي مبني بر برگزاري مراسمات در هفته دفاع مقدس و دهه مبارك فجر به مبلغ 10.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 16 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

3-  در پایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه، اداره گاز ،شركت پاكشو ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ، بانك ملي شعبه فارابي و شركت ايران چسب ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –

 

 

 .