شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 108 مورخ 15/7/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 108 مورخ 15/7/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد  و تبريك عيد قربان از حضور اعضاي محترم شورا تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه آقاي مهندس حسني خواستار تعامل بيشتر بين شورا و شهردار و نظارت قوي و دقيق و تشكيل يك كارگروه تخصصي در بحث نظارت بر اجراي تعهدات شهرداري شده و ضمناً در مورد نظارت اضافه كردند ورود صحيح به بخش نظارت مورد نظر است سپس اعضاي ديگر شورا نيز نظراتي در مورد تعامل با شهرداري و نظارت دقيق بر اجراي كارها ارائه نمودند.

در ادامه آقايان مهندس شريعت پناه(در مورد بحث طرح تفصيلي و جامع) و مهندس دارابي(در مورد پروژه هاي در حال اجرا«منطقه هشت» و مهندس كشاورز در مورد بحث دكه ها و نحوه كنترل و نظارت آنها مطالبي براي اعضاي شورا ايراد نمودند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4906 مورخ 12/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبني بر خريد 3 عدد توپ واليبال و يك عدد تور جهت تيم واليبال نصرت آباد به مبلغ بالغ 1.650.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد توپ و تور خريداري و تحويل تيم مذكور شود و از دادن پول نقد خودداري گردد.

2- نامه شماره 4669 مورخ 02/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص جانمايي دكه هاي مطبوعاتي در محدوده ميدان لاله مطرح  منهاي رديف 6 كه در بحث ترافيك مشكل دارد بقيه موارد مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد در صورت انصراف برندگان مزايده دكه ها شهردار محترم عين مبلغ ضمانت را عودت دهد.

3- در پایان تعداد 28 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت پاكشو ، شركت نيرومحركه ، اداره گاز ، شركت كاشي و سراميك الوند ، سازمان اتوبوسراني و بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 

 .