شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 106 مورخ 6/7/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 106 مورخ 6/7/93 در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجیدآغاز، و آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخير به اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه در مورد تغيير ساعت برگزاري جلسه ي رسمي روز يكشنبه و ملاقات مردمي بحث و بررسي شد و مقرر شد روزهاي يكشنبه از ساعت 12:30 الي 14 جلسه رسمي و از ساعت 14 الي 15:30 ملاقات مردمي انجام شود.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4717 مورخ 03/07/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 43.999.707 ريال پس از كسر كسورات قانوني از محل اعتبارات وظيفه عمران شهري ذيل برنامه 309000 بابت صورت وضعيت قطعي پروژه بهسازي معابر سطح شهر با موزاييك و جدول به پيمانكاري شركت نارين بناي قزوين مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

2- طبق پيشنهاد شماره 2122 مورخ 06/07/93  اعضاي محترم شورا  سالن ورزشي يادگار امام (ره) همه روزه صبحها براي بانوان و سالن فوتسال ورزشگاه امام علي (ع) براي آقايان جهت ورزش همگاني در اختيار گذاشته شود.

4- نامه شماره 4245 مورخ 19/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز پرداخت ماهيانه مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 8 ماه جمعاً به مبلغ 800.000.000 ريال به سازمان بهزيستي جهت درمان معتادين خطرناك از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 5 مطرح و با 50% مبلغ فوق مورد موافقت گرديد.

5- در پایان تعداد 26 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ،اداره هلال احمر ، اداره گاز ، اداره تعاون كار و رفاه امور اجتماعي و شركت شهرصنعتي ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –.