شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 104 مورخ 30/6/93

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 104 مورخ 30/6/93 در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید، جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخير آغاز هفته دفاع مقدس را تبريك گفته و ازحضور شهردار و اعضاي محترم شورا تشكر نمودند، ضمناً ايشان به مطالب ذيل نيز اشاره و خواستار اجراي آن شدند:

1- پيگيري و بازديد جدي از پروژه هاي در حال اجرا و نظارت برآنها توسط شهرداري و شورا

2-  پيش بيني پروژه هاي مهم براي سال آينده (سال 94)

3- حضور شهردار محترم در روزهاي سه شنبه در جلسه شورا و بازديد از پروژه ها به همراه ايشان و مسئولين واحدهاي مربوطه

در ادامه آقاي شهردار وارد صحن علني شورا شده و در خصوص استقرار بانك شهر در جايگاه فعلي بانك ملت در كنار نگهباني شهرداري مطالبي ايراد نمودند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4444 مورخ 25/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص احداث مجتمع تجاري خدماتي جهت رفع مشکل ساکنین كوي امامت به صورت مشاركتي پس از اخذ نظريه كارشناسي از طريق فراخوان به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4388 مورخ 24/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز احداث كتابخانه در ناحيه شهري نصرت آباد با اعتباري بالغ بر 2.000.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه عمران شهري ذيل برنامه 306000 از طريق مناقصه عمومي براساس فهرست بهاي ابنيه سال 93 به پيمانكاران واجد شرايط  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد بر اساس تيپ كتابخانه (دو منظوره برادران و خواهران) اجرا گردد.

3- نامه هاي شماره 4537 مورخ 29/06/93 و 3741 مورخ 04/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اجراي پروژه پارك نصرت آباد با اعتباري بالغ بر 8.000.000.000 ريال از محل محل اعتبارات وظيفه عمران شهري ذيل برنامه 305000 از طريق مناقصه عمومي  براساس فهرست بهاي ابنيه راه و باند سال 93 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- درپایان تعداد 29 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ،  اداره برق شهرستان البرز ، ادره گاز شهرستان البرز ، اداره تعاون كار و رفاه امور اجتماعي شهرستان البرز ، اداره ماليات شهرستان البرز ،كميته امداد امام خميني(ره) و مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها ارسال گردید.

موافق:  همه اعضا

مخالف:   –

 .