شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 103 مورخ 25/6/93

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 103 مورخ 25/6/93 در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید، جناب آقاي مهندسحسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشد از حضور شهردار و اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نموده و با آرزوي شفاي عاجل براي مقام معظم رهبري آغاز گرديد. در ابتداي جلسه تعدادي از رانندگان اتوبوسراني(خط الوند- قزوين) وارد جلسه شده و در مورد مشكلات خود از جمله افزايش كرايه مطالبي ايراد نمودند در ادامه جلسه آقايان عزت زاده و رجبي در جلسه حاضر و در مورد تفاهم نامه ي ساخت و ساز شهرداري و شركت شهرصنعتي سئوالاتي مطرح كردند سپس متصديان دكه هاي جمع آوري شده در سطح شهر به صحن شورا آمده و خواستار حل مشكل شدند. در ادامه نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد. 1- پيشنهاد شماره 1972 مورخ 25/06/93 چند تن از اعضاي محترم شورا موضوع با توجه به اينكه جمع آوري دكه هاي سطح شهر بالاخص در پارك لاله كه به نامهاي خانم رضايي و آقايان قهري و حدودي تبعات رواني و اجتماعي داشته و از طرفي در زمان مزايده پيشنهاد شورا مبني بر اولويت قراردادن صاحبان دكه هاي فعلي با مبلغ كارشناسي شده بود لذا پيشنهاد مي گردد دكه هاي مذکور كه توسط اجرائيات جمع آوري شده است جهت تأمين مطبوعات شهر در محدوده ي ميدان لاله جانمايي و با مبلغ كارشناسي، قرارداد انعقاد گردد. 2-در پایان تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ، اداره برق شهرستان البرز ، ادره گاز شهرستان البرز ، اداره تعاون كار و رفاه امور اجتماعي شهرستان البرز و شوراي اسلامي استان ارسال گردید. موافق: همه اعضا مخالف: –.