شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه 157 مورخ 24/6/98

متن مصوبه

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر الوند

1– شماره جلسه  157

تاریخ دعوتنامه : 23/6/98   تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ      24/6/98  از ساعت 30/19 الی/23 شماره جلسه : 157
نوع جلسه (عادی / فوق العاده) :

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : –

بررسی مشکلات شهروندان از اداره مربوطه

مکان : صحن شورا

2– اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضا ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
1 مهتاب بهرامی   30/19 23 5 جواد خطمی   30/19 23
2 علی قدمی   30/19 23 6 اسماعیل میرزایی   30/19 23
3 علی رضایی جهانی   30/19 23 7 محمدرفائی نژاد   30/19 23
4 سهراب ذاکری   30/19 23

3– اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
1
2

4– مدعوین حاضر درجلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
1 آقای حجت اله غلامی کمیته امداد امام خمینی(ره) ریاست
2

5– خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سرکار خانم مهتاب بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای شورا  و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر کردند .

 

6– دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
1 بررسی لوایح شهرداری و نامه های وارده      
7- خلاصه مفید مذاکرات :

در ادامه ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان البرز و هیئت همراه در جلسه شورا حاضر و در خصوص همکاریهای متقابل شورای شهر و کمیته امداد بحث و بررسی لازم صورت گرفت . و مقرر گردید با توجه به همکاریهای سازنده کمیته امداد امام خمینی(ره) با مجموعه شورای اسلامی شهر الوند در قالب تفاهم نامه منعقده ، همکاریها ادامه داشته باشد و تفاهم نامه جدیدی برای سال 98 منعقد گردید . ضمناً در این جلسه آقای غلامی رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) گزارشی از هزینه کرد بودجه اهدایی شهرداری الوند به کمیته امداد که از ردیف ماده 17 در سال گذشته انجام شده بود ارایه نمودند .

8– متن مصوبه شورا :

742- نامه شماره 15563/ص/16 مورخ 24/6/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند در یک مجموعه واحد (تجمیع مجموعه البرز و الوند) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط و با توجه به مجوز صادره قبلی به شماره 255 مورخ 4/4/98 شورا مبنی بر واگذاری ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند در دو مجموعه مجزا ، و مطابق صورتجلسه کمیسیون معاملات مالی شهرداری به شماره 15048 و 15050 مورخ 16/6/98)) در جلسه مطرح و با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    

743- نامه شماره 1187 مورخ 24/6/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((اعمال تخفیف 25 درصد جهت وصول مطالبات به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای افزایش درآمد شهرداری و تشویق شهروندان )) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                     

 744- نامه شماره 1188 مورخ 24/6/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((خط کشی خطوط و دیوار نویسی و زیباسازی دیوار مدارس و در صورت امکان آسفالت تعدادی از مدارس با توجه به بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی جدید)) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                   

در پایان تعداد 20 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای صنعتی شهرستان البرز ارسال گردید .

9– نتایج رای گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد