شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر الوند

متن مصوبه

تاریخ
 25/8/94
اعضای حاضر
 آقایان عالمی ، قلیزاده ، حسنی ، رفائی نژاد و نماینده شهرداری آقای مهندس دارابی مدیر واحد عمران
اعضای غایب
 آقایان خمسه ، قدمی و اوسطی از اعضای محترم شورا و آقای احمدپور از شهرداری.
هدف :
 برنامه کاری عمرانی سال آتی و مزید برآن پروژه های اتمامی سالهای گذشته
دسته :
کمیسیون فنی و عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: چهارمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی با حضور آقایان عالمی ، قلیزاده ، حسنی  ، رفائی نژاد و نماینده شهرداری آقای مهندس دارابی مدیر محترم واحد عمران در تاریخ 25/08/94 راس ساعت 45/15 دقیقه  با تلاوت قرآن مجید در دفتر شورای اسلامی شهر الوند تشکیل گردید.

و غائبین جلسه: آقایان خمسه ، قدمی و اوسطی از اعضای محترم شورا و آقای احمدپور از شهرداری.

در این جلسه آقای مهندس حسنی رییس کمیسیون فنی و عمرانی در مورد حضور اعضای محترم و همچنین حضور بموقع به لحاظ اهمیت موضوع تأکید داشتند.

همچنین در این جلسه در مورد برنامه کاری عمرانی سال آتی و مزید برآن پروژه های اتمامی سالهای گذشته که هنوز تحویل انجام نشده  و یا پرداخت بدهی پیمانکاران و پروژه های در دست اقدام ، علیرغم پیگیریها و باستناد نامه شماره 2482 مورخ 20/08/94 تاکنون اقدامی صورت نگرفته است موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد:

الف : درخواست شهردار جهت آرامستان و پارک نصرت آباد با توجه به درخواست آقای گروه ای در ضلع جنوبی ناحیه نصرت آباد و جنب علی تپه که ضمن بررسی بازدیدی نیز از محل انجام گرفت.

ب : پیگیری نامه شماره 2482 مورخ 20/08/94 شورا از شهرداری برای پروژه های در دست اقدام طی سالهای قبل از 92 تاکنون.

ج : نامه آقای اکبر عظیمی که به صورت روزمزد برای کارهای عمرانی کار کرده اند مطرح و جهت بررسی برای شهرداری ارسال گردد.

د : نامه شماره 2470 مورخ 19/08/94 در مورد پروژه پیاده روسازی معابر غرب بلوار معلم با کف پوش به سازمان همیاری مطرح شد.

ه : نامه شماره 2473 مورخ 19/08/94 در مورد پرداخت مبلغ 3.500.000 تومان برای شرکت افراراه آرش مورد بررسی قرار گرفت .

لازم به توضیح است ردیف های ج ، د ، ه جناب مهندس دارابی با توجه به گزارشهایی که دادند ضمن تایید کمیسیون برای صحن شورا ارسال می گردد.