شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شوراي اسلامي شهر الوند

متن مصوبه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: هشتمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در تاریخ 3/12/94 رأس ساعت 30/15 روز دوشنبه با حضور اعضاء محترم شورا آقایان عالمی ،  قلی زاده، خمسه و حسنی و نمایندگان شهرداری آقایان باقری ، دارابی و خطمی و مدعوین (آقای عبدالهی) از شرکت مهر پرداز کیش و اعضای غایب در جلسه آقای مهندس قدمی و آقای اوسطی تشکیل و پس از تلاوت قرآن مجید ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • نامه شماره 11580-94 مورخ 11/11/94 در مورد تجمیع دکلهای مخابراتی در سطح شهر با توجه به محاسن آن از قبیل زیباسازی شهر و نگاه بصری (مبلمان شهری) ، استفاده بهینه از فضای شهر ، حذف سیگنالهای اضافی ، سلامت شهروندان ، کاهش هزینه ها (همراه اول ، رایتل، ایرانسل، مبین نت و …) مورد تایید کمیسیون قرار گرفت . البته به لحاظ کردن صلاحیت شرکت و با لحاظ کردن طرح به صورت مشاوره ای و اجرایی آن قابل استفاده می باشد .
  • نامه شماره 8089 مورخ 26/11/94 مربوط به مجوز سوله با توجه به طرح در شورا و با اخذ مستندات امور اراضی و ماده 5 را داشته باشد مورد موافقت قرار گرفت . (پیوست کپی توافقنامه)
  • نامه شماره 151/94 مورخ 17/11/94 در مورد رانندگان اتوبوسهای مسیر الوند مهرگان با توجه به توافقات کمیسیون فرهنگی با ارایه گزارش کامل سازمان اتوبوسرانی و ارسال آن به دفتر شورا قابل بررسی است .
  • نامه شماره 7063/ص/14 مورخ 2/12/94 متمم قرارداد فیمابین و رفت و روب ضمن اخذ مجوز شورا مبلغ ریالی آن نیز لحاظ نشده است .
  • نامه شماره 6886/ص/14 مورخ 24/11/94در مورد پرداخت اضافی بر قرارداد و 25% به مبلغ 100.692.000 ریال نیاز به ارایه قرارداد و ابلاغ 25% آن می باشد که پس از لحاظ کردن آنها قابل بررسی است . (پروژه خانه فرهنگ پارک توحید)
  • نامه شماره 114/94 مورخ 19/11/94 مبنی بر اعتراض معاینه فنی بیدستان با توجه به در نظر گرفتن رفاه شهروندان الوند و نصرت آباد و لحاظ کردن فنی و رعایت استانداردها از برنده معاینه فنی شهر الوند راه اندازی گردد .
  • نامه شماره 6700/ص/19 مورخ 17/11/94 آقای جبارزاده مبنی بر افراز زمین و اعتراض آقای داودی ، مقرر شد با حضور آقایان داودی ، جبارزاده ، شهردار و اعضای شورا هماهنگی لازم مبذول و پس از تصمیم گیری با ارایه مستندات و نامه مکتوب به دادگستری اقدام گردد .
  • نامه شماره 3421 مورخ 18/11/94 در مورد فنس کشی باغ آقای قربان ملائی پس از ارایه مستندات امور اراضی و یا جهاد کشاورزی و ارایه آن از طریق شهرداری قابل پیگیری می باشد .
  • نامه شماره 6783/ص/14 مورخ 18/11/94 مبنی بر کمک 7.500.000ریالی به آقای فرهاد راوشی که ضمن طرح در کمیسیون و بازدید آن در مورخ 5/12/94 انجام گرفت و با توجه به بافت جدید منطقه جهت تصویب نهایی به جلسه شورا ارسال گردید.
  • نامه شماره 1536/282/94 مورخ 18/11/94 مبنی بر نحوه فعالیت ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های ایجاد بهسازی و نوسازی شهر مقرر شد طی ارسال آن برای شهرداری و برنامه و هدف شهرداری در همین راستا گزارش و تا اقدامات لازم با هماهنگی شورا و شهرداری تحقق پیدا کند .