شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 06/07/1401

جلسه روز چهارشنبه 1401/07/06

6.07.1401
|
0 دیدگاهها
|

جلسه روز چهارشنبه با حضور دکتر هاشمی شهردار و آقایان: ذوالقدری ها معاون شهردار، دارابی مسئول واحد فنی، احمدلو مسئول درآمد، سلخوری مسئول کمیسیون ماده صد، نعیمی مسئول امور وصول درآمد و نوسازی شهرداری الوند با هدف بررسی و بازنگری تعرفه های شهرداری برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید نمونه هایی از پروانه ها […]