شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 08/02/1401

درخواست های مساجد الوند از رئیس جمهور

8.02.1401
|
0 دیدگاهها
|

متن نامه که برای پیگیری و انعکاس به شورای اسلامی شهر الوند تحویل شده است به شرح ذیل است رئیس جمهور محبوب و انقلابی جناب آقای رییسی سلام علیکم؛ ضمن عرض خیر مقدم بابت تشریف فرمایی حضرتعالی به استان قزوین، بدینوسیله اینجانبان هیات امنایی و ائمه جماعات مساجد شهر الوند به نمایندگی از مردم شریف […]

نامه های ارسالی شورای اسلامی شهر الوند به رئیس جمهور

8.02.1401
|
0 دیدگاهها
|