شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 27/11/1400

لایحه بودجه سال 1401شهرداری الوند تقدیم شورای شهر شد

27.11.1400
|
0 دیدگاهها
|

در جلسه روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 دکتر هاشمی شهردار الوند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد. به گفته شهردار الوند درآمد پیش بینی شده: 1.450.000.000.000 ریال هزینه های جاری 590.000.000.000 ریال وظیفه خدمات عمران 780.000.000.000 ریال دیون قطعی شده سنواتی 80.000.000.000 ریال در بودجه پیش بینی شده است. در […]